Seznam projektov

Seznam aktualnih projektov Pedagoške fakultet

Naslov projekta Šifra projekta/ime razpisa Program / vir financiranja Obdobje trajanja Nosilec Sodelujoči na PEF UM
EYE – International Learning Module for Early Years Education 2017-1-DE02-KA202-004276 Erasmus+ Strateška partnerstva 1. 10. 2017– 30. 9. 2019 Berüfliche Oberschule Traunstein, Nemčija Marta Licardo, Sabina Šinko
Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru
v obdobju 2016 – 2018
Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 MIZŠ, ESS 2016 - 2018 UM Milena Ivanuš Grmek, Vlasta Hus, Mihaela Brumen
Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 MIZŠ, ESS 2017 - 2018 UM Vlasta Hus, Alenka Lipovec
Slovenščina na dlani Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij MK, ESS 2018-2021 FERI UM s sodelovanjem FF UM in PEF UM Polonca Šek Mertük, Dragica Haramija
PIKT.UM (PedagoškiIKT) Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih MIZŠ, ESS 2017-2018 UM PEF Alenka Lipovec, Marko Marhl, Milena Ivanuš Grmek, Nikolaja Golob, Manja Podgoršek, Polona Jančič, Darija Petek, Danijela Rus Kolar, Janez Balažič, Tomaž Bratina, Jasmina Ferme, Jasmina Škundrić
Naravoslovno matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost – NA MA PO TI Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc MIZŠ, ESS 2017-2022 ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO Marko Marhl, Alenka Lipovec, Samo Fošnarič, Martina Rajšp, Nikolaja Golob, Jasmina Ferme, Milica Pernek, Jasmina Škundrić
Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc MIZŠ, ESS 2017-2022 ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO Dragica Haramija, Janja Batič, Marta Licardo, Milena Ivanuš Grmek, Jelena Krivograd
Inovativna učna okolja podprta z IKT (INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1),  Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc MIZŠ, ESS 2017-2022 Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Škofijska gimnazija Marko Marhl, Dejan Dinevski, Katja Košir, Mihaela Brumen, Rene Markovič, Simona Tomažič Planinšec, Vesna Weingerl
Za kakovost slovenskih učbenikov - KAUČ Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc MIZŠ, ESS 2017-2022 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Milena Ivanuš Grmek, Branka Čagran, Katja Košir, Eva Kranjec, Danijela Rus Kolar, Jelena Krivograd, Mateja Dečman Vrenčur, Darja Weinzerl
Noč raziskovalcev 2018-2018 Obzorje 2020 Obzorje 2020 201-2019 UM Jana Ambrožič Dolinešk, Polona Jančič, Vlasta Hus
LAHKO JE BRATI: Razvoj temeljnih usmeritev, metod, didaktičnih gradiv in spremljajočih orodij za lahko branje v Sloveniji Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji« v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2017–2019 MK, ESS 2018-2019 Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje Dragica Haramija
Razvoj programa za podporo otrokom beguncev pri vključevanju v socialno okolje (STIK) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 MIZŠ, ESS 1. 3. 2018 - 30. 6. 2018 UM Katja Košir, Tina Vršnik Perše, Marta Licardo 
Mobilni in interaktivni glasbeni vodič po slovenskih glasbenih znamenitostih s pomočjo obogatene resničnosti (MIGV) Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020 MIZŠ, ESS 1. 3. 2018 - 31. 7. 2018 UM Jernej Weiss
Didaktična gradiva in metode za delo z otroki priseljenci v predšolskem obdobju (DIMEP) Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020 MIZŠ, ESS 1. 4. 2018 - 31. 7. 2018 UM Marta Licardo, Janja Batič
TACTUS (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018 MIZŠ, ESS 15. 6. 2018 - 15. 9. 2018 UM Jerneja Herzog
V objemu besed   MK oktober 2016 -november 2017 PEF UM  Dragica Haramija