PKP IGNOŠ

Naziv projekta: Izdelava interdisciplinarnega gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole
Razpis Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS "Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017"

Ime in priimek mentoric: Dr. Martina Rajšp, pedagoški mentor in koordinator (za Pedagoško fakulteto UM), Dr. Alenka Lipovec, pedagoški mentor (za Pedagoško fakulteto UM), Dr. Alja Lipavic Oštir, pedagoški mentor (za Filozofsko fakulteto UM), Nevenka Richter Peče, delovni mentor (za Založbo Obzorja d.d. Maribor), Andreja Čurin, koordinator (za Univerzo v Mariboru)

Trajanje projekta: 5 mesecev (s pričetkom 1. februarja 2017)
Sodelujoči študentje: Laura Mlakar Urbanija (Germanistika) – matematika, Špela Zalokar (Nemščina kot tuj jezik in Pedagogika) - naravoslovje in tehnika, Jasmina Altenbaher (Nemščina kot tuj jezik) – multikulturnost, Gabrijela Duh (Razredni pouk) – multikulturnost, Saša Galun (Razredni pouk) – matematika, Urška Dajčman (Razredni pouk) - naravoslovje in tehnika, Petra Cigole (Predšolska vzgoja) – koordinatorka

Namen projekta:
Spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Več  o projektu na http://www.e-gradiva.com/dokumenti/BW1/site/domov.html