Komisija za ocenjevanje kakovosti

Pedagoška dejavnost je danes na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru organizirana po svojih optimalnih zmožnostih, katerih okvire nam določa zakonodaja. Kot ustanova imamo jasno vizijo razvoja, ki temelji na uspešnem razvoju v dveh smereh in sicer v smeri pedagoškega in v smeri znanstveno-raziskovalnega dela.

Komisija za kakovost na Pedagoški fakulteti je zadolžena za spremljanje vizije in razvoja ter aktivno opozarjanje na priložnosti za izboljšanje dela in dviga kakovosti na sistemski ravni.

Člani komisije:

  • doc. dr. Bojan Kovačič, pred. 
  • doc. dr. Marta Licardo, 
  • izr. prof. Maja Hmelak, 
  • asist. dr. Monika Mithans,
  • Jelena Krivograd,
  • Jasmina Škundrić,
  • Blaž Kavčič, 
  • Teja Zavasnik.

Z ugotavljanjem stanja na področju kakovosti si bomo v prihodnje prizadevali, ob naših prednostih, izpostaviti tudi naše pomanjkljivosti, slabosti in iskati možnosti ter ukrepe za izboljšave. Zato je potrebno, da se vsi zaposleni in študenti aktivno vključujemo in seznanjamo s standardi kakovosti ter ob tem skrbimo za kakovost in napredek naše fakultete.


Kontakt

doc. dr. Bojan Kovačič
Kabinet: 1.41/1
Telefon: +386 (0)2 22 93 647
E-mail: bojan.kovacic@um.si