Kontakt

doc. dr. Bojan Kovačič
Kabinet: 1.41/1
Telefon: +386 (0)2 22 93 647
E-mail: bojan.kovacic@um.si