Pridobitev Erasmus štipendije

Študent po prejemu pisma o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjenega prijavnega obrazca (Application Form) in potrjenega študijskega sporazuma (Learning Agreement for studies) od univerze gostiteljice iz tujine iz spletne strani preko katere se je prijavil na ta razpis (https://studentexchange.um.si), natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in s potrdili, prejtimi od univerze gostiteljice, pošlje na naslov:

Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje
in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor
 
Če študent ne prejeme pisma o sprejemu (Acceptance Letter) iz katerega sta natančno razvidna datum začetka in datum konca Erasmus aktivnosti na univerzi gostiteljici  v tujini, študent prošnji za finančno dotacijo obvezno priloži še potrdilo o trajanju rednih študijskih obveznosti v tujini ali študijski koledar (Academic Calendar).
 
Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo.
 
Datum začetka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. dan začetka prvega predavanja, pozdravna prireditev, ki jo prireja institucija gostiteljica ali pa jezikovni ali medkultutrni tečaji (npr. Welcome week). 
 
Datum zaključka Erasmus aktivnosti (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.

Kontakt

Jelena Krivograd
jelena.krivograd@um.si
(02) 22 93 853