PPU

Programi profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev (PPU)


Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.


PONUDBA PROGRAMOV PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

LUTKE V VRTCU IN ŠOLI
SVET JE ENO
CELOSTNO BRANJE SLIKANIC
RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
UČENJE MATEMATIKE SKOZI IGRO NA RAZREDNI STOPNJI
UČENJE MATEMATIKE SKOZI IGRO V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
ENERGETSKA PISMENOST
INTERAKTIVNA MULTIMEDIJSKA GRADIVA V SODOBNI UČILNICI
POUK SPOZNAVANJA OKOLJA IZVEN UČILNICE
OTROK SPOZNAVA SNOVI Z EKSPERIMENTIRANJEM
NAJ BO OTROK RAZISKOVALEC NARAVNEGA OKOLJA
RAZSEŽNOST LIKOVNIH TEHNIK SKOZI MEDPODROČNO POVEZOVANJE PRI LUM
RAZVOJ KOORDINACIJE V OSNOVNI ŠOLI
SODOBNA LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNOŠOLSKEM KURIKULUMU ZA LUM
UPORABA IKT PRI ZGODNJEM POUKU MATEMATIKE
UPORABA ELEKTRONSKIH UČILNIC V LMS SISTEMU MOODLE
"JAZ PAČ NISEM ZA MATEMATIKO (ŠPORT, TUJE JEZIKE ...)!" SODOBNI PRISTOPI K RAZUMEVANJU IN SPODBUJANJU KAKOVOSTNE UČNE MOTIVACIJE


PRIJAVA NA PPU PROGRAME
Na izbrani PPU program je možna le elektronska prijava na spletnem naslovu: 


https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx


 V kolikor imate pri prijavi težave, pišite na e-naslov: katis.mizs@gov.si

O izvedbi izbranega PPU programa bomo prijavljene strokovne delavce pravočasno obvestili po elektronski pošti. Vsi zgoraj omenjeni PPU programi so uvrščeni v nabor sofinanciranih PPU programov za šolsko leto 2017/18. Sofinancirani so v višini 50 %. Kotizacija za PPU program se poravna po izvedbi izobraževanja na osnovi izdanega računa PEF UM. V kolikor je plačnik kotizacije za udeleženca vzgojno-izobraževalna ustanova, udeleženec pred pričetkom izvedbe izobraževanja v Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje dostavi izpolnjeno Izjavo o plačniku, v kateri se vzgojno-izobraževalna ustanova opredeli kot plačnik izobraževanja. Kotizacijo za PPU program lahko poravna tudi strokovni delavec sam. V tem primeru je potrebno pravočasno obvestiti mag. Andrejo Žiško (andreja.zisko@um.si).


Kontakt

mag. Andreja Žiško
andreja.zisko@um.si
T: (02) 22 93 858
F: (02) 22 93 760

URADNE URE:
torek: 8.00-10.00
četrtek: 13.00-15.00

-----------------------------
PREDSTOJNICA:
izr. prof. dr. Katja Košir
katja.kosir@um.si
T: (02) 22 93 675