PSD

Posodobitveni programi

Posodobitveni programi (PSD) so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev, ki je vezano na predmet, strokovni modul ali programsko enoto poučevanja oz. strokovnega dela, ki ga strokovni delavec opravlja. Strokovne delavce seznanjajo z novostmi na področju predmeta, strokovnega modula ali programske enote poučevanja in jim obenem dajejo metodično didaktično usposobljenost za vpeljevanje teh novosti v vzgojno-izobraževalno prakso tako, da bo na osnovi pridobljenih znanj omogočena smiselna aplikacija znanj v prakso.

Posodobitveni programi za šolsko leto 2016/17

IGRAJMO SE SENČNO GLEDALIŠČE! 
PRIPOVEDOVANJE S PLOSKIMI LUTKAMI
CELOSTNO BRANJE SLIKANIC
SODOBNA SLOVENSKA GLASBA ZA FLAVTO
UČENJE MATEMATIKE SKOZI IGRO NA RAZREDNI STOPNJI
UČENJE MATEMATIKE SKOZI IGRO ZA PREDŠOLSKE OTROKE
ENERGETSKA PISMENOST
INTERAKTIVNA MULTIMEDIJSKA GRADIVA V SODOBNI UČILNICI
POUK SPOZNAVANJA OKOLJA IZVEN UČILNICE
OTROK SPOZNAVA SNOVI Z EKSPERIMENTIRANJEM
NAJ BO OTROK RAZISKOVALEC NARAVNEGA OKOLJA


PRIJAVA NA PSD PROGRAME
na izbrani PSD program je možna le elektronska prijava na spletnem naslovu: 


https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx


 V kolikor imate pri prijavi težave, pišite na e-naslov: katis.mizs@gov.si

O izvedbi izbranega PSD programa, vas bomo pravočasno obvestili. Kotizacija za PSD program se poravna po izvedbi izobraževanja na osnovi izdanega računa PEF UM. V kolikor je plačnik kotizacije za udeleženca vzgojno-izobraževalna ustanova, udeleženec pred pričetkom izvedbe izobraževanja v Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje dostavi izpolnjeno Izjavo o plačniku, v kateri se vzgojno-izobraževalna ustanova opredeli kot plačnik izobraževanja. Kotizacijo za PSD program lahko poravna tudi strokovni delavec sam. V tem primeru je potrebno pravočasno obvestiti gospo mag. Andrejo Žiško (andreja.zisko@um.si).


Kontakt

mag. Andreja Žiško
andreja.zisko@um.si
T: (02) 22 93 858
F: (02) 22 93 760

URADNE URE:
torek: 8.00-10.00
četrtek: 13.00-15.00

-----------------------------
PREDSTOJNICA:
izr. prof. dr. Katja Košir
katja.kosir@um.si
T: (02) 22 93 675