Vodstvo

Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnica fakultete.

Fakulteta ima štiri prodekane, in sicer:

- prodekanico za izobraževalno dejavnost,
- prodekanico za raziskovalno dejavnost, 
- prodekana za umetniško dejavnost, 
- prodekanico za študentska vprašanja.


Dekan

prof. dr. Marko Marhl

Telefon: +386 (0)2 22 93 681

E-pošta: marko.marhl@um.si


Prodekanica za izobraževalno dejavnost

prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Telefon: +386 (0)2 22 93 667

E-pošta: milena.grmek@um.si


Prodekanica za raziskovalno dejavnost

prof. dr. Alenka Lipovec

Telefon: +386 (0)2 22 93 686

E-pošta: alenka.lipovec@um.si


Prodekan za umetniško dejavnost

doc. Alojz Slavko Kovačič

Telefon: +386 (0)2 22 93 765

E-pošta: slavko.kovacic@um.si


Prodekanica za študentska vprašanja

Leonida Lipovšek


Tajnica