Vodstvo

Vodstvo fakultete sestavljajo dekan in prodekani.

Fakulteta ima štiri prodekane, in sicer:

- prodekanico za izobraževalno dejavnost,
- prodekanico za raziskovalno dejavnost, 
- prodekana za umetniško dejavnost, 
- prodekanico za študentska vprašanja.


Dekanica

red. prof. dr. Milena IVANUŠ GRMEK

Telefon: +386 (0)2 22 93 741

E-pošta: milena.grmek@um.si


Prodekanica za izobraževalno dejavnost

izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

Telefon: +386 (0)2 22 93 877

E-pošta: tina.vrsnik@um.si


Prodekanica za raziskovalno dejavnost

izr. prof. dr. Alenka Lipovec

Telefon: +386 (0)2 22 93 686

E-pošta: alenka.lipovec@um.si


Prodekan za umetniško dejavnost

izr. prof. Alojz Slavko Kovačič

Telefon: +386 (0)2 22 93 765

E-pošta: slavko.kovacic@um.si


Prodekanica za študentska vprašanja

Lara Šimon

E - pošta: lara.simon@student.um.si

Tajnik fakultete

Darja Weinzerl

Telefon: +386 (0)2 22 93 776

E-pošta: darja.weinzerl@um.si