O Erasmus+ študiju v tujini

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični fakulteti opravi na partnerski instituciji v tujini.


Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2019/2020 za ustrezno študijsko področje.


Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija.

Posebno opozorilo: če Velika Britanija ob izstopu iz EU ne bo sklenila sporazuma z EU o sodelovanju v programu Erasmus+, prijavitelji in udeleženci mobilnosti v Veliko Britanijo ne bodo upravičeni do prejema finančnih sredstev.

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2019 do najkasneje 30. septembra 2020.


Partnerske institucije
Študij v tujini je možen le na institucijah, s katerimi ima Pedagoška fakulteta sklenjen bilateralni sporazum. V sporazumu je določeno, koliko študentov na leto lahko institucija sprejme, na katerih področjih in kakšno je maksimalno trajanje študija v tujini za posameznega študenta.

Kontakt

Jelena Krivograd
jelena.krivograd@um.si
(02) 22 93 853