Vizija in poslanstvo

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti,  inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter predstavljala institucijo z najvišjimi etičnimi in moralnimi standardi delovanja, ki si prizadeva za uresničevanje načel demokratične družbe.


Poslanstvo

Poslanstvo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je, da s povezovanjem izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na področju vzgoje in izobraževanja skrbi za razvoj pedagoških kadrov ter prispeva k razvoju strokovnih področij, znanstvenih disciplin in umetniških dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si