Senat

Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru voli Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru se volijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta. Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru mora imeti najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.


Seje Senata vodi dekan in je član Senata po položaju.

Člani Senata (imenovani na 1. redni seji Senata PEF UM dne 3. 12. 2014)

 • red. prof. dr. Marko Marhl,
 • red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek,
 • izr. prof. dr. Alenka Lipovec,
 • izr. prof. dr. Matjaž Duh,
 • viš. pred. Miran Muhič,
 • doc. dr. Tomaž Zupančič,
 • doc. Alojz Slavko Kovačič,
 • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
 • red. prof. dr. Jurij Planinšec,
 • red. prof. Samuel Grajfoner (imenovan na 3. redni seji Senata PEF UM 4. 2. 2015),
 • izr. prof. dr. Mihaela Brumen (imenovana na 10. izredni seji Senata PEF UM 12.10.2015),
 • red. prof. dr. Olga Denac,
 • Tjaša Janković, študentka,
 • Blaž Kavčič, študent,
 • Iza Herman, študentka (mandat od 7. 12. 2016 do 6. 12. 2017).


Terminski plan sej v študijskem letu 2016/2017

Seje Senata UMSeje Senata UM PEF 
torek, 25. 10. 2016sreda, 09. 11. 2016, ob 13. uri
torek, 29. 11. 2016sreda, 14. 12. 2016, ob 13. uri
torek, 20. 12. 2016sreda, 04. 01. 2017, ob 13. uri
torek, 31. 01. 2017četrtek, 9. 02. 2017, ob 13. uri
torek, 21. 02. 2017sreda, 08. 03. 2017, ob 13. uri
torek, 28. 03. 2017sreda, 12. 04. 2017, ob 13. uri
torek, 18. 04. 2017sreda, 03. 05. 2017, ob 13. uri
torek, 23. 05. 2017sreda, 07. 06. 2017, ob 13. uri
torek, 20. 06. 2017
torek, 04. 07. 2017petek, 07. 07. 2017, ob 10. uri
sreda, 13. 09. 2017, ob 10. uri
torek, 26. 09. 2017sreda, 11. 10. 2017, ob 13. uriKontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si