Senat

Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru voli Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru se volijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta. Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru mora imeti najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.


Seje Senata vodi dekan in je član Senata po položaju.

Člani Senata (imenovani na 1. redni seji Senata PEF UM dne 3. 12. 2014)

 • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
 • red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek,
 • izr. prof. dr. Alenka Lipovec,
 • red. prof. dr. Matjaž Duh,
 • viš. pred. Miran Muhič,
 • doc. dr. Tomaž Zupančič,
 • izr. prof. Alojz Slavko Kovačič,
 • red. prof. dr. Jurij Planinšec,
 • red. prof. Samuel Grajfoner (imenovan na 3. redni seji Senata PEF UM 4. 2. 2015),
 • izr. prof. dr. Mihaela Brumen (imenovana na 10. izredni seji Senata PEF UM 12.10.2015),
 • red. prof. dr. Olga Denac,
 • izr. prof. dr. Katja Košir
 • Blaž Kavčič, študent,
 • Lucija Božnik, študentka 
 • Teja Zavasnik, študentka


Terminski plan sej v študijskem letu 2016/2017

TERMINSKIH SEJ SENATA PEF UM – praviloma ob sredah, ob 13.00

SENAT UM

SENAT PEF UM

OKTOBER 2017

torek, 24. 10. 2017

sreda, 8. 11. 2017

NOVEMBER 2017

torek, 28. 11. 2017

sreda, 6. 12. 2017

DECEMBER 2017

torek, 19. 12. 2017

petek, 5. 1. 2018, ob 10.00

JANUAR 2018

torek, 30. 1. 2018

sreda, 7. 2. 2018

FEBRUAR 2018

torek, 20. 2. 2018

sreda, 28. 2. 2018

MAREC 2018

torek, 27. 3. 2018

sreda, 4. 4. 2018

APRIL 2018

torek, 17. 4. 2018

sreda, 25. 4. 2018

MAJ 2018

torek, 22. 5. 2018

sreda, 30. 5. 2018

JUNIJ 2018

torek, 19. 6. 2018

/

JULIJ 2018

torek, 3. 7. 2018

petek, 6. 7. 2018, ob 10.00

SEPTEMBER 2018

torek, 25. 9. 2018

sreda, 3. 10. 2018Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si