Senat

Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru voli Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru se volijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta. Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru mora imeti najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.


Seje Senata vodi dekanica in je član Senata po položaju.

Člani Senata (imenovani na 33. seji Akademskega zbora UM PEF dne 21. 11. 2018)

 • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
 • red. prof. dr. Vlasta Hus,
 • red. prof. dr. Dragica Haramija,
 • red. prof. dr. Marko Marhl,
 • izr. prof. dr. Polonca Šek Mertuk,
 • doc. dr. Marta Licardo,
 • doc. dr. Darja Antolin Drešar,
 • red. prof. dr. Olga Denac,
 • red. prof. Samuel Grajfoner, spec.,
 • izr. prof. Adriana Magdovski
 • red. prof. dr. Zlatka Cugmas,
 • višji pred. dr. Stojan Puhalj,
 • Blaž Kavčič, študent,
 • Lucija Božnik, študentka 
 • Lara Šimon, študentka


Terminski plan sej v študijskem letu 2018/2019

TERMINSKIH SEJ SENATA PEF UM –  ob sredah, ob 13.00

SENAT UM

SENAT PEF UM

OKTOBER 2018

torek, 23. 10. 2018

sreda, 7. 11. 2018

NOVEMBER 2018

torek, 27. 11. 2018

sreda, 12. 12. 2018

DECEMBER 2018

torek, 18. 12. 2018

sreda, 9. 1. 2019

JANUAR 2019

torek, 29. 1. 2019

sreda, 6. 2. 2019

FEBRUAR 2019

torek, 26. 2. 2019

sreda, 6. 3. 2019

MAREC 2019

torek, 26. 3. 2019

sreda, 3. 4. 2019 

APRIL 2019

torek, 16. 4. 2019

sreda, 24. 4. 2019

MAJ 2019

torek, 21. 5. 2019

sreda, 29. 5. 2019

JUNIJ 2019

torek, 18. 6. 2019

petek, 21. 6. 2019

JULIJ 2019

torek, 2. 7. 2019


SEPTEMBER 2019

torek, 24. 9. 2019

sreda, 2. 10. 2019Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si