Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve

Člani komisije (imenovani na 10. redni seji Senata UM dne 4. 11. 2015), so:

  • red. prof. dr. Jernej Weiss, 
  • red. prof. dr. Zlatka Cugmas, 
  • doc. dr. Janez Balažic,
  • doc. dr. Tomaž Zupančič,
  • izr. prof. dr. Alenka Lipovec (po funkciji),
  • Iza Javornik, študentka,
  • Marija Obreza, študentka 


Terminski plan sej za študijsko leto 2018/2019:

-              sreda, 21. 11. 2018, ob 13. uri,
-              sreda, 19. 12. 2018, ob 13. uri,
-              sreda, 23. 1. 2019, ob 13. uri,
-              sreda, 20. 2. 2019, ob 13. uri,
-              sreda, 20. 3. 2019, ob 13. uri,
-              sreda, 17. 4. 2019, ob 13. uri,
-              sreda, 15. 5. 2019, ob 13. uri,
-              sreda, 12. 6. 2019, ob 13. uri,
-              sreda, 18. 9. 2019, ob 13. uri.


Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si