Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu PEF UM, v zadevah, ki so posebej določene v statutu, pa lahko tudi samostojno odloča. Komisija obravnava študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim, prošnje študentov in druga vprašanja.

Člani komisije (imenovani na 1. redni seji Senata PEF UM dne 3. 12. 2014)

 • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,
 • prof. Anica Krašna Kocijan, spec.
 • izr. prof. Adriana Magdovski
 • izr. prof. dr. Mihaela Brumen,
 • viš. pred. Miran Muhič
 • Leonida Lipovšek, prodekanica za študentska vprašanja
 • Iza Javornik, študentka


Terminski plan sej KŠZ v letu 2017/18

 • sreda, 13. 12. 2017, ob 11.15 uri
 • sreda, 25. 10. 2017, ob 12. uri
 • sreda, 29. 11. 2017, ob 11.15 uri (seja se prestavi na december)
 • sreda, 24. 1. 2018, ob 11.15 uri
 • sreda, 28. 3. 2018, ob 11.15 uri
 • sreda, 23. 5. 2018, ob 11.15 uri
 • sreda, 20. 6. 2018, ob 11.15 uri
 • sreda, 5. 9. 2018, ob 10. uri
 • sreda, 12. 9. 2018, ob 10. uri
 • petek, 21. 9. 2018, ob 10. uriGradivo za sejo KŠZ se odda 7 dni pred sejo.


Zapisniki sej Komisije za študijske zadeve:

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si