Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu PEF UM, v zadevah, ki so posebej določene v statutu, pa lahko tudi samostojno odloča. Komisija obravnava študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim, prošnje študentov in druga vprašanja.

Člani komisije (imenovani a konstitutivni seji Senata UM PEF dne 12. 12.2018 )

  • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše (po funkciji)
  • red. prof. Anka Krašna Kocijan,
  • izr. prof. dr. Mihaela Brumen,
  • doc. dr. Jerneja Žnidaršič, 
  • doc. dr. Nikolaja Golob,
  • Leonida Lipovšek, študentka
  • Lara Šimon, študentka

Terminski plan sej KŠZ v letu 2019/20:

-          sreda, 23. 10. 2019, ob 12.uri
-          sreda, 20. 11. 2019, ob 12.uri
-          sreda, 18. 12. 2019, ob 12.uri
-          sreda, 22. 1. 2020, ob 12.uri
-          sreda, 19. 2. 2020, ob 12.uri
-          sreda, 18. 3. 2020, ob 12.uri
-          sreda, 22. 4. 2020, ob 12.uri
-          sreda, 20. 5. 2020, ob 12. uri
-          sreda, 17. 6. 2020, ob 12. uri
-          sreda, 2. 9. 2020, ob 10. uri


Gradivo za sejo KŠZ se odda 7 dni pred sejo.


Zapisniki sej Komisije za študijske zadeve:

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 37 40
jasmina.skundric@um.si
referat.pef@um.si