Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu PEF UM, v zadevah, ki so posebej določene v statutu, pa lahko tudi samostojno odloča. Komisija obravnava študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim, prošnje študentov in druga vprašanja.

Člani komisije (imenovani a konstitutivni seji Senata UM PEF dne 12. 12.2018 )

  • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše (po funkciji)
  • red. prof. Anka Krašna Kocijan,
  • izr. prof. dr. Mihaela Brumen,
  • doc. dr. Jerneja Žnidaršič, 
  • doc. dr. Nikolaja Golob,
  • Leonida Lipovšek, prodekanica za študentska vprašanja
  • Iza Javornik, študentka

Terminski plan sej KŠZ v letu 2018/19

-          sreda, 17. 10. 2018, ob 11.30
-          sreda, 14. 11. 2018, ob 12.uri
-          sreda, 19. 12. 2018, ob 12.uri
-          sreda, 23. 1. 2019, ob 12.uri
-          sreda, 10. 4. 2019, ob 12.uri
-          sreda, 15. 5. 2019, ob 12.uri
-          sreda, 12. 6. 2019, ob 12.uri
-          sreda, 4. 9. 2019, ob 10. uri
-          sreda, 11. 9. 2019, ob 10. uri
-          petek, 20. 9. 2019, ob 10. uri


Gradivo za sejo KŠZ se odda 7 dni pred sejo.


Zapisniki sej Komisije za študijske zadeve:

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 37 40
jasmina.skundric@um.si
referat.pef@um.si