Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu PEF UM, v zadevah, ki so posebej določene v statutu, pa lahko tudi samostojno odloča. Komisija obravnava študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim, prošnje študentov in druga vprašanja.

Člani komisije (imenovani na 1. redni seji Senata PEF UM dne 3. 12. 2014)

 • prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
 • prof. Anica Krašna Kocijan,
 • doc. Adriana Magdovski
 • izr. prof. dr. Mihaela Brumen,
 • viš. pred. Miran Muhič,
 • Uroš Jurgec, študent,
 • Tjaša Janković, študentka (mandat študentov od 7.12.2016 do 6.12.2017).


Terminiski plan sej KŠZ v letu 2016/17

 • 7. 12. 2016, ob 13. uri,
 • 18. 1. 2017, ob 13. uri,
 • 15. 3. 2017, ob 13. uri,
 • 10. 5. 2017, ob 13. uri (prestavljeno na 7. 6. 2017, ob 10. uri),
 • 6. 9. 2017, ob 10. uri,
 • 13. 9. 2017, ob 13. uri,
 • 20. 9. 2017, ob 10. uri.


Gradivo za sejo KŠZ se odda 7 dni pred sejo.


Zapisniki sej Komisije za študijske zadeve:

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si