Komisija za ocenjevanje kakovosti

Komisija za kakovost na Pedagoški fakulteti je zadolžena za spremljanje vizije in razvoja ter aktivno opozarjanje na priložnosti za izboljšanje dela in dviga kakovosti na sistemski ravni.

Več o komisiji in njenem delu je na voljo na povezavi Kakovost

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si