Disciplinsko sodišče I. stopnje

Disciplinska sodišča ugotavljajo odgovornost za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov ter izrekajo ukrepe. Na PEF UM deluje disciplinsko sodišče I. stopnje, na Univerzi v Mariboru pa disciplinsko sodišče II. stopnje.
Člani disciplinskega sodišča I. stopnje PEF UM:
  • viš. pred. dr. Marta Licardo, predsednica,
  • doc. dr. Martina Rajšp, 
  • doc. Tadeja Vulc
  • Bernarda Jeraj, študentka,
  • Leonida Lipovšek, študentka

Mandatna doba predsednika in članov disciplinskega sodišča I. stopnje traja dve leti.

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si