Disciplinsko sodišče I. stopnje

Disciplinska sodišča ugotavljajo odgovornost za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov ter izrekajo ukrepe. Na PEF UM deluje disciplinsko sodišče I. stopnje, na Univerzi v Mariboru pa disciplinsko sodišče II. stopnje.
Člani disciplinskega sodišča I. stopnje PEF UM:

  • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, predsednica,
  • viš. pred. dr. Marta Licardo, namestnica predsednice,
  • Judita Ladič, članica,
  • doc. dr. Martina Rajšp, namestnica članice,
  • Tjaša Janković, članica, študentka,
  • Uroš Jurgec, namestnik članice, študent (mandat študentov od 7.12.2016 do 6.12.2017).

Mandatna doba predsednika in članov disciplinskega sodišča I. stopnje traja dve leti, in sicer od 16.5.2015 do vključno 15.5.2017.

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si