Pričetek ankete o praktičnem usposabljanju

Datum dogodka: 4.6.2015 13:13 Datum objave: 4.6.2015 13:13 Avtor: Tomaž Bratina

Spoštovani študentje, spoštovane  študentke!

Praktično usposabljanje zavzema v študijskih programih, ki jih izvajamo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru pomembno mesto. Na fakulteti si prizadevamo, da pri praktičnem usposabljanju pridobite številne in raznolike izkušnje ter si razvijete in izpopolnite različne kompetence, potrebne za vaše nadaljnje delo. Prav zaradi tega je  pomembno, da dobimo povratno informacijo o tem, kako ste s praktičnim usposabljanjem zadovoljni  in kako ocenjujete razvitost posameznih kompetenc. Anketiranje poteka za redne in izredne študente ter za vse letnike in študijske smeri.  Prosimo vas, da s premišljenimi in pretehtanimi odgovori izpolnite anketni vprašalnik, povezavo do njega boste prejeli na vaše elektronske naslove. Vaši odgovori nam bodo predstavljali pomembno povratno informacijo za načrtovanje praktičnega usposabljanja v prihodnje.

Prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, prodekanica za dodiplomski študij

 Povezavo do vprašalnika boste prejeli na vaše elektronske naslov. Vljudno prosimo, da vprašalnik pozorno izpolnite in izvajalcem pomagate še bolje načrtovati praktično usposabljanje v prihodnje.