Delovno srečanje partnerjev projekta SBATEYL

Datum dogodka: 3.6.2016 12:12 Datum objave: 3.6.2016 12:14 Avtor: Jelena Krivograd

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru sodeluje pri mednarodnem projektu Erasmus+, mednarodna strateška partnerstva, z naslovom A Web and School-based Professional Development Project for Foreign Language Teachers of Young Learners (SBATEYL)​, št. (2014-1-TR01-KA201-013197) . Glavni cilj projekta je oblikovati študijski program strokovnega spopolnjevanja učiteljev, ki poučujejo tuje jezike v otroštvu, v okviru katerega se bodo učitelji seznanili z najnovejšimi smernicami in metodološkimi pristopi poučevanja in učenja tujih jezikov v otroštvu (6 – 12 letne učence). 

V okviru projekta je predvidenih nekaj srečanj s partnerji. Od 06. do 08.06.2016 gostimo na  Pedagoški fakulteti okoli 15 partnerjev iz Turčije, Španije in Italije.