UVAJALNI TEDEN ZA BRUCE IN BRUCKE

Datum dogodka: 30.9.2019 23:59 Datum objave: 24.7.2019 11:13 Avtor: Metoda Tratnik

Draga brucka, dragi bruc!

Pred vami je eno najbolj vznemirljivih obdobij vašega življenja – študijska leta. Veseli smo, da ste se odločili ta študijska leta preživeti na Univerzi v Mariboru.

Če si že zastavljate vprašanja, v katerih prostorih bo potekal vaš študij, kje boste lahko iskali študijsko gradivo, kje bo najlaže poiskati bodoče profesorje, tutorja študenta, strokovnega delavca v referatu in še koga, ki vam bo lahko priskočil na pomoč, saj vam ni vseeno, kako boste vstopili v akademski svet, če vas zanima, kaj vse boste lahko organizirano počeli po urah v predavalnici, potem je uvajalni teden za bruce in brucke kot nalašč za vas. Več o uvajalnem tednu.

Pozdravni nagovor dekanice prof. dr. Milene Ivanuš Grmek

Pozdravni nagovor prodekanov

Predstavitev fakultete

Predstavitev tutorskega sistema

30. 9. 2019 ob 11.30 v amfiteatru

Pozdravni nagovor predstojnika oddelka

Predstavitev študijskega programa

Predstavitev urnika

Informacije o poteku in načinu študija ter o delitvi v  skupine

Predstavitev knjižnice

30. 9. 2019 ob 12.00

Predstavitev po oddelkih in sicer: za vpisane v študijske programe:

Razredni pouk: v  predavalnici 0.4.

Likovna pedagogika: v predavalnici 0.60,

Predšolska vzgoja: v predavalnici 0.27,

Glasbena pedagogika: v predavalnici 0.28.