Mobilna učilnica PIKT.UM

Datum objave: 10.1.2018 7:41 Avtor: Špela Pokeržnik
V okviru raziskovalne dejavnosti na Pedagoški fakulteti UM poteka projekt PIKT.UM (PedagoškiIKTnaUM), katerega konzorcijska partnerja sta FF UM in FNM UM.

Cilj projekta je bodoče učitelje, opremiti z znanjem za poučevanje o novih in inovativnih pristopih prožnih oblik poučevanja in učenja, ki so podprte z IKT. S tem se prispeva k digitalni preobrazbi študijskega procesa v pedagoških študijskih programih, saj se v učno prakso vpeljujejo inovativni pedagoški pristopi za razvoj e-kompetenc študentov oz. bodočih učiteljev.  
 
Vzpostavitev mobilne učilnice v okviru projekta PIKT.UM je velika pridobitev tako za študente kot za visokošolske učitelje, ki pri izvajanju vaj in predavanj že uporabljajo inovativne pristope s pomočjo digitalne tehnologije ter za tiste, ki bodo te načine uporabljali šele v bodoče. Mobilna učilnica je na voljo študentom in visokošolskim učiteljem. 

20180109_104558.jpg