Seminar "Spodbujanje spoštljivih medosebnih odnosov način preprečevanja medvrstniškega nasilja"

Datum objave: 12.4.2018 15:02 Avtor: Špela Pokeržnik
V okviru obiska aktiva šolskih svetovalnih delavcev osnovnih šol OŠ Severnoprimorske regije so na tokratnem seminarju"Spodbujanje spoštljivih medosebnih odnosov način preprečevanja medvrstniškega nasilja" izvedli dve predavanji. V predavanju z naslovom Spodbujanje spoštljivih medosebnih odnosov način preprečevanja medvrstniškega nasilja je izr. prof. dr. Katja Košir utemeljila vlogo vrstnikov – opazovalcev ter vlogo učiteljev pri preprečevanju medvrstniškega nasilja ter predstavila ključne ugotovitve raziskave, izvedene na velikem vzorcu učencev višjih razredov slovenskih osnovnih šol, katere ključni cilj je bil identificirati dejavnike medvrstniškega nasilja na ravni šole, razreda in značilnosti posameznega učenca. V nadaljevanju je izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše v okviru predavanja Izvajanje dodatne strokovne pomoči: ugotovitve nacionalne evalvacijske študije predstavila nekatere ključne ugotovitve obsežne nacionalne evalvacijske študije, katere namen je bil evalvirati izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. 

dfh.jpg dfhdfh.jpg