SKLEP o razpisu volitev za člane Senata UM PEF

Datum objave: 25.10.2018 14:57 Avtor: Špela Pokeržnik

V skladu z določbo 17. točke 2. odst. 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 29/2017, Statut UM – UPB12 in na podlagi Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru (UPB1; št. XXVI-3-2008) ter Spremembami in dopolnitvami Splošnega akta o sestavi, volitvah in delovanju Senatov članic UM, Pedagoške fakultete  (veljavnost od 6. 10. 2010), izdaja dekanica Pedagoške fakultete UM, red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, naslednji

SKLEP

o razpisu volitev za člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru