Tutorstvo učencem priseljencem

Datum objave: 8.11.2018 7:31 Avtor: Špela Pokeržnik

Spoštovani študentje, ki želite postati tutorji!

V šolskem letu 2016/2017 se je na Osnovni šoli Maksa Durjave Maribor (Ruška cesta 15) pričel izvajati petletni projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, ki vključuje 15 konzorcijskih šol širom Slovenije in še dodatnih 75 pridruženih javnih zavodov. Projekt delno financirata MIZŠ in Evropski finančni sklad.

Multiplikatorka omenjenega projekta je mag. Blanka Kovačec, prof. slj. in soc., ki izvaja in načrtuje večino dejavnosti, ki so povezane z njim. Eden od ključnih namenov projekta je zagotoviti individualno in skupinsko strokovno pomoč učenkam in učencem, ki so se v slovenske izobraževalne zavode vključili kot otroci s statusom priseljenca.

V okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja že 2. šolsko leto organizirajo tudi TUTORSTVO, da bodo otroci na tej in na sodelujočih šolah hitreje napredovali pri usvajanju slovenščine in bodo dobili dodatno podporo pri učenju slovenskega jezika in aktivnem preživljanju prostega časa. Tutorstvo se izvaja enkrat tedensko v vnaprej dogovorjenem terminu.

V kolikor si želite postati tutor učencem priseljencem, pošljite izpolnjeno prijavnice preko spletne pošte na sims.maribor@gmail.com, in sicer najkasneje do petka, 16. 11. 2018. Pred začetkom dela z učenci, bo potekalo usposabljanje.

PRIJAVNICA