Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat UM PEF

Datum objave: 11.11.2019 14:47 Avtor: Nataša Kuzma
Spoštovani,

seznanjamo vas s Sklepom o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat UM PEF.

SKLEP O RAZPISU