Organi

Disciplinsko sodišče I. stopnje

Disciplinska sodišča ugotavljajo odgovornost za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov ter izrekajo ukrepe. Na UM PEF deluje disciplinsko sodišče I. stopnje, na Univerzi v Mariboru pa disciplinsko sodišče II. stopnje.

Člani disciplinskega sodišča I. stopnje UM PEF:

  • doc. dr. Marta Licardo
  • doc. Tadeja Vulc
  • Nastja Tovornik, študentka,
  • Klavdija Bastl Enci, študentka