Organi

Programski svet

Člani Programskega sveta:

 • prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, dekanica UM PEF
 • prof. dr. Alenka Lipovec, prodekanica za raziskovalno dejavnost UM PEF
 • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, prodekanica za izobraževalno dejavnost UM PEF
 • izr. prof. Slavko Kovačič, prodekan za umetniško dejavnost UM PEF
 • Darja Weinzerl, tajnik UM PEF
 • dr. Stanka Lunder Verlič, MIZŠ
 • prof. dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut
 • dr. Milena Kerndl, Zavod RS za šolstvo
 • Breda Sluga, UGM
 • Samo Rumež, Center za sluh in govor Maribor
 • Damir Orehovec, Osnovna šola Martina Konšaka, Maribor
 • Helena Meško, Konzervatorij za glasbo
 • Bojan Struger, pred.
 • Stanislava Stegne, Vrtec Otona Zupančiča, Slovenska Bistrica
 • Vodja študijskega programa Glasbena pedagogika, red. prof. mag. Tomaž Svete
 • Vodja študijskega programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju, red. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc
 • Vodja študijskega programa Likovna pedagogika, red. prof. Dušan Zidar, spec.
 • Vodja študijskega programa Razredni pouk, red. prof. dr. Metka Kordigel Aberšek
 • Vodja študijskega programa Predšolska vzgoja, izr. prof. Sabina Šinko
 • Vodja študijskega programa Športno treniranje, viš. pred. dr. Stojan Puhalj
 • Vodja študijskega programa Edukacijske vede, red. prof. dr. Dragica Haramija
 • Vodja študijskega programa Vodenje v vzgoji in izobraževanju, red. prof. dr. Dragica Haramija
 • prof. dr. Olga Denac, predstojnica CPI