Obvestilo o VPISU v višji letnik - za vse študijske programe

Datum objave: 2.8.2018 13:55 Avtor: Lucia Klasinc
VPIS opravite po naslednjem postopku: 
1. Izpolnite vse ankete.
2. Preverite, izpolnite in dopolnite e-vpisni list (navodilo za izpolnjevanje je dostopno na AIPS-u).
3. Potrdite vpis.
4. Natisnete e-vpisni list, ga podpišete in posredujete na fakulteto (glejte spodaj).


Vpis v višji letnik, ponovni vpis v letnik in vpis v absolventski staž v študijskem letu 2018/2019 na VSEH STOPNJAH ŠTUDIJA bo potekal v naslednjih terminih: 


KDO   TERMIN  Opombe
REDNI študenti, ki izpolnjujejo pogoje  
Od 20. 8., po 12. uri, do 19. 9. 2018 na naslednja načina:
- po pošti ALI
- osebno vsak dan v navedenem terminu med 9. in 10. uro v glavni pisarni (vložišču, št. 0.10).

 
IZREDNI študenti, ki izpolnjujejo pogoje
- po pošti: od 20. 8., po 12. uri, do 7. 9. 2018 ALI
- osebno: 17., 18. ali 19. 2018 med 15. in 16. uro v 0.27.

 
Študenti, ki se vpisujejo na podlagi pozitivne odločbe Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF  
Vpis poteka od objave izpisa sklepov na spletni oglasni deski in najkasneje do:
- KŠZ dne 5. 9. = vpis po pošti do 19. 9.
- KŠZ dne 12. 9. = vpis po pošti do 19. 9.
- KŠZ dne 21. 9. = vpis 26. 9. – redni študenti od 9. do 10. ure v vložišču (št. 0.10) oz. izredni študenti tudi od 15. do 16. ure v 0.27

   Upoštevajte termine oddaje prošenj za KŠZ. Več v priponkah. 

   Vpis opravite takoj po objavi rezultatov.


Natančen opis postopka vpisa in postopek oddaje prošenj za komisije (KŠZ in KZRZ) je naveden v priloženih dokumentih. POMEMBNO: Študent je dolžan zaradi varovanja osebnih podatkov uporabljati svoj univerzitetni e-poštni naslov, s katerim izkazuje digitalno identiteto. Več informacij: https://it.um.si/studenti/Strani/default.aspx?podrocje=Dostopi%20in%20varnost. 

Študent lahko zamenja izbirni predmet do 15. oktobra, vendar le, če najde zamenjavo (študenta, ki bo z njim zamenjal). Menjava poteka izključno 1 na 1. Podpis nosilca predmeta ni potreben.