PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI (izredni študenti in študenti s šolnino)

Datum objave: 25.10.2019 9:42 Avtor: Jasmina Škundrić

Izredne študente in študente s šolnino, ki želijo uveljavljati priznavanje obveznosti na podlagi predhodnega študija oz. na podlagi že opravljenih obveznosti na drugih študijskih programih obveščamo, da morajo popolne prošnje (z vsemi ustreznimi prilogami) za priznavanje obveznosti oddati najkasneje do petka, 8. 11. 2019.

Poslovodni odbor UM PEF je namreč sprejel sklep, da se izračun zmanjšanja šolnin izračunava za vsakega posameznega študenta na podlagi celotnega priznavanja obveznosti  ter na podlagi ECTS točk najpozneje do 30. 11. 2019.

Zatorej morajo biti vse takšne prošnje obravnavane na naslednji seji Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki bo v sredo, 20. 11. 2019, ob 12. uri.

Priznavanje obveznosti po tem roku bo še možno, vendar le-to posledično ne bo pomenilo zmanjšanja šolnine.