ORGANI
DEKAN SENAT POSLOVODNI ODBOR
AKADEMSKI ZBOR ŠTUDENTSKI SVET DISCIPLINSKO SODIŠČE
   
   
ODDELKI
ODDELEK ZA
PREDŠOLSKO VZGOJO
ODDELEK ZA
RAZREDNI POUK
ODDELEK ZA
LIKOVNO UMETNOST
ODDELEK ZA
GLASBO
ODDELEKZ ZA
ŠPORTNO TRENIRANJE
ODDELEK ZA
TEMELJNE PEDAGOŠKE PREDMETE
   
   
STROKOVNE SLUŽBE
VODSTVO TAJNIŠTVA REFERAT ZA ŠTUDIJSKE
IN
ŠTUDENTSKE ZADEVE
REFERAT ZA PRAVNE, KADROVSKE IN
SPLOŠNE ZADEVE
REFERAT ZA RAČUNOVODSKE
ZADEVE