Mihaela Brumen

Naziv: izr. prof. dr.
Področje izvolitve: specialna didaktika; zgodnje poučevanje tujega jezika
Oddelek: Oddelek za razredni pouk

Kontakt

Kabinet: 1.61
Telefon: +386 (0)2 22 93 673
E-mail: mihaela.brumen@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

  • Učenje in poučevanje tujega jezika v otroštvu

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

  • Uvajanje tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v prvo vzgojnoizobraževalno obdobje v OŠ; 2008-2011; sodelavec/ka; Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Evropski socialni sklad
  • Love Language & More; 2010-2012; sodelavec/ka; Program Vseživljenjsko učenje
  • Talk with me – The Social Way to Learn a Language; 2008-2010; sodelavec/ka; Program Vseživljenjsko učenje
  • Languages in a Multilingual Environment; 2005-2006; sodelavec/ka; IRRE
  • Interkulturelle Erziehung in Slowenien; 2002; sodelavec/ka; Europahaus Burgenland-Eisenstadt, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
  • Management in Education; 2002-2004; Lokalna coordinatorica; Program Vseživljenjsko učenje
  • Qualihead; 2001-2003; Lokalna koordinatorica; Program Vseživljenjsko učenje