Janja Črčinovič Rozman

Naziv: prof. dr.
Področje izvolitve: specialna didaktika; glasba
Oddelek: Oddelek za razredni pouk

Kontakt

Kabinet: 1.54/2
Telefon: +386 (0)2 22 93 679
E-mail: janja.rozman@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

 • Poslušanje glasbe
 • Povezovanje glasbenih in likovnih umetniških del v različnih kulturnih okoljih
 • Glasbena ustvarjalnost
 • Upoštevanje različnih glasbenih zvrsti v učnem procesu in njihovo preferiranje

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

 • EAS (Evropsko združenje za glasbo v šoli); član/ica
 • Društvo glasbenih pedagogov; član/ica
 • Revija za elementarno izobraževanje - uredniški odbor; član/ica

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

 • Preobrazba in posodabljanje vzgojno-izobraževalnega procesa ; 1988; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Inoviranje osnovne šole ; 1993; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Model vseživljenjskega izobraževanja za visoko šolstvo v Sloveniji ; 2003-2005; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Partnerstvo fakultet in šol; 2006-2007; sodelavec/ka; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Življenje in delo pomembnih osebnosti severovzhodne Slovenije; 2004-2007; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS