Matjaž Duh

Naziv: prof. dr.
Področje izvolitve: specialna didaktika; likovna umetnost
Oddelek: Oddelek za razredni pouk

Kontakt

Kabinet: 1.6/2
Telefon: +386 (0)2 22 93 684
E-mail: matjaz.duh@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

 • Razvijanje likovne apreciacije in likovno apreciativnih sposobnosti
 • Spremljava popularnosti likovnih motivov in preferenc do likovnih motivov
 • Sodobne likovne prakse v likovnem kurikulumu
 • Razvijanje pozitivnega odnosa do postmoderne likovne kulture
 • Spremljava različnih vidikov likovnega razvoja
 • Likovna ustvarjalnost pri nadarjenih in nenadarjenih učencih
 • Muzejska pedagogika in likovna umetnost
 • IKT in multimedija v izobraževanju in v likovni umetnosti
 • Ekologija in trajnostni razvoj v likovni umetnosti

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

 • Revija za elementarno izobraževanje ; 2008-; glavni/a urednik/ca
 • Istraživanja u pedagogiji ; 2011; Uredniški odbor
 • Školski vjestnik ; 2012; Uredniški odbor
 • RIC - Državni izpitni center ; 1993-; Predsednik predmetne komisije za likovno umetnost
 • Mednarodni znanstveni simpozij Ekologija za boljši jutri; 2008-; Član
 • Ekologija v konceptu širših družbenih sprememb. Znanstvena monografija; 2016; glavni/a urednik/ca
 • Okoljska vzgoja in trajnostni razvoj v interakciji z okoljskimi spremembami. Znanstvena monografija; 2015; glavni/a urednik/ca
 • Sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja. Znanstvena monografija; 2014; glavni/a urednik/ca
 • Okoljsko izobraževanje za 21. stoletje. Znanstvena monografija; 2013; glavni/a urednik/ca
 • Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti. Zbornik; 2012; znanstveni odbor, član
 • Ekološka in etična zavest skozi edukacijski odnos do narave in družbe. Znanstvena monografija; 2012; glavni/a urednik/ca
 • Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti. Zbornik; 2012; znanstveni odbor, član
 • Beiträge zum »Internationalen Jahr der Jugend«. Znanstvena monografija ; 2011; glavni/a urednik/ca
 • Raziskovalni vidiki ekologije v kontekstu edukacije. Znanstvena monografija; 2011; glavni/a urednik/ca
 • Okolje kot edukacijska vrednota. Znanstvena monografija; 2010; glavni/a urednik/ca
 • Edukacija za trajnostni razvoj. Znanstvena monografija ; 2009; glavni/a urednik/ca
 • Interdisciplinarni pristup učenju : put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta. Znanstvena monografija ; 2009; glavni/a urednik/ca
 • Sedem pisav : opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev. Znanstvena monografija ; 2009; glavni/a urednik/ca
 • Razvojno-raziskovalni koncepti ekologije od vrtca do fakultete in naprej v prakso. Znanstvena monografija; 2008; glavni/a urednik/ca
 • The International Journal of Art & Design Education ; recenzent
 • European Journal of Teacher Education ; recenzent
 • Croatian Journal of Education ; recenzent
 • Revija za elementarno izobraževanje; recenzent
 • InSEA: (International Society for Education through Art) Mednarodno društvo za izobraževanje preko umetnosti ; član/ica
 • DLUM: Društvo likovnih umetnikov Maribor ; član/ica
 • ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov ; član/ica
 • Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo; član/ica
 • Mladi za napredek Maribora - komisija; predsednik komisije za področje umetnosti; vodja

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

 • TEACH - Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia; sodelavec/ka
 • Internacionalizacija - steber razvoja Univerze v Mariboru; sodelavec/ka
 • Praktično manipulativne metode pri razvijanju taktilnega gradiva za slepe in slabovidne v LUM /SLUM; sodelavec/ka