Samo Fošnarič

Naziv: prof. dr.
Področje izvolitve: specialna didaktika; naravoslovje s tehniko
Oddelek: Oddelek za razredni pouk

Kontakt

Kabinet: 1.50/2
Telefon: +386 (0)2 22 93 682
E-mail: samo.fosnaric@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

 • Specialna didaktika (naravoslovje in tehnika)
 • Ergonomija
 • Prometna vzgoja

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

 • Revija za elementarno izobraževanje ; 2008-2012; Namestnik glavnega urednika, član uredniškega odbora
 • Annales kinesiologiae - uredniški odbor; 2010-; član/ica
 • Inšpektorat RS za šolstvo in šport; 2000-; Strokovni izvedenec za tehniko in tehnologijo
 • Mednarodni znanstveni simpozij Ekologija za boljši jutri - znanstveni odbor; 2005; predsednik/ca
 • IAE Ergonomics for Children in Educational Environments (ECEE) - komite; 1998-; član/ica
 • Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor - upravni odbor; 2003-; član/ica
 • Nacionalna strokovna skupine za pripravo bele knjige v vzgoji in izobraževanju v RS; 2010-2011; član/ica
 • Strokovni svet RS za izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih; 2008-; član/ica
 • Strokovni svet RS za splošno izobraževanje; 2011-; član/ica
 • Programski sosvet RS za strokovno izobraževanje in usposabljanje na področju razrednega pouka; 1999-2004; član/ica

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

 • Partnerstvo fakultet in šol; 2006-2007; sodelavec/ka; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Nadgradnja e-gradiv za predmet Spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu devetletne osnovne šole; 2009-2010; sodelavec/ka; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Razvoj naravoslovnih kompetenc ; 2008-2011; sodelavec/ka; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Življenje in delo pomembnih osebnosti v severovzhodni Sloveniji; 2004-2007; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Kineziologija za kakovost življenja; 2009-2012; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS