Vlasta Hus

Naziv: prof. dr.
Področje izvolitve: specialna didaktika
Oddelek: Oddelek za razredni pouk

Kontakt

Kabinet: 1.64
Telefon: +386 (0)2 22 93 670
E-mail: vlasta.hus@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

 • Kurikularne spremembe predmetov spoznavanje okolja in družbe
 • Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje predmetov spoznavanje okolja in družbe

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

 • Educa - uredniški odbor; 2012; član/ica
 • International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - uredniški odbor; 2011; član/ica
 • Slovensko društvo pedagogov; 2001; član/ica
 • Društva univerzitetnih profesorjev Maribor; 2000; član/ica
 • Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRA); 2012; član/ica
 • Mladi za napredek Maribora - komisija; član/ica
 • Education journal – uredniški odbor; ; 2014; član/ica
 • International journal of elementary education- uredniški odbor; 2014; član/ica
 • Social sciences - uredniški odbor; 2014; član/ica
 • Školski vjesnik - uredniški odbor; 2014; član/ica

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

 • Razvoj naravoslovnih kompetenc; 2008-2011; sodelavec/ka; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev ; 2008-2010; sodelavec/ka; Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Nadgradnja e-gradiv za predmet Spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu devetletne osnovne šole; 2009-2010; sodelavec/ka; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • E-učna gradiva za predmet Spoznavanje okolja v tretjem razredu; 2007-2008; sodelavec/ka; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Vodnik za učitelje družbe; 2006-2007; sodelavec/ka; Zavod RS za šolstvo
 • Zdrava prehrana in gibanje za varovanje in krepitev zdravja; 2006-2007; sodelavec/ka; Ministrstvo za zdravstvo
 • Izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa pri predmetu spoznavanje okolja v prvem triletju devetletne osnovne šole (evalvacijski projekt); 2003-2005; vodja; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
 • Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti; 2013-2021; sodelavec/ka; Raziskovalni program ARRS P6―0372
 • Kulturna dediščina na primarni stopnji izobraževanja v Sloveniji in na Hrvaškem; znanstveno-raziskovalna sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško; 2016-2017; vodja; Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Dodatno

Članica uredniških odborov:
Magistra ladertina-uredniški odbor; 2016; član/ica