Alenka Lipovec

Naziv: izr. prof. dr.
Področje izvolitve: specialna didaktika
Oddelek: Oddelek za razredni pouk

Kontakt

Kabinet: 1.12/2
Telefon: +386 (0)2 22 93 686
E-mail: alenka.lipovec@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

 • Razvoj matematične identitete učitelja
 • Matematični diskurz
 • IKT pri pouku matematike
 • Strateško razmišljanje pri pouku matematike

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

 • Predmetna razvojna skupina za matematiko; 2010; član/ica
 • Matematika v šoli - uredniški odbor; 2010; član/ica
 • 1. Mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike - programski odbor; 2012; član/ica
 • Mednarodni kongres: Mednarodno leto mladih - programski odbor; 2011; član/ica
 • Mathematical Thinking and Learning ; 2010; recenzentka
 • Revija za elementarno izobraževanje; recenzent
 • National Council of Teachers of Mathematics; 2008; član/ica
 • Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije; 1992; član/ica

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

 • TIMSS (2003,2007,2011); 2002-2012; PI
 • Razvoj kurikula za matematiko; 2006-2008; Zavod RS za šolstvo
 • Razvoj naravoslovnih kompetenc; 2008-2011; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • DIDIKTA Analiza in razvoj IKT didaktike pri poučevanje in učenju matematike; 2008-2010; Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • E-učni materiali za matematiko; 2006-2009; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • E-um perpetuum 1; 2008,2010; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • E-up; 2008-2010; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • E-vadnica; 2008-2010; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Formation of teacher Identity during teacher education; 2011; University of Lapland
 • E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli; 2011-2014; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport