Marko Marhl

Naziv: prof. dr.
Področje izvolitve: fizika
Oddelek: Oddelek za razredni pouk

Kontakt

Kabinet: 1.52/2, 0.34/2
Telefon: +386 (0)2 22 93 681
E-mail: marko.marhl@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osebne strani


Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

 • Fizika, biofizika
 • Dinamični sistemi
 • Dinamika celičnih procesov, signalne poti, kalcijeve oscilacije
 • Dinamični sistemi v fiziki in začetnem naravoslovju, uporaba v šoli

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

 • IREG - izvršni odbor; 2008-; član/ica
 • Biosystems, Elsevier - uredniški odbor; 2006-; član/ica
 • Fizika v šoli - uredniški odbor; 2006-; član/ica

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

 • European indicators and ranking methodology for university third mission (E3M); 2009-2012; lokalni koordinator; Program Vseživljenjsko učenje
 • Creation of a Cross-Disciplinary Doctorial Programme in Comtemporary Russian and Chinese Economic Law in a Global Economy (RUCHIN); 2010-2011; lokalni koordinator; Program Vseživljenjsko učenje
 • Network Building: Preparatory actions and network building for establishing International Training and Education Center for Winter Sports (INTECS); 2010-2011; lokalni koordinator; Program Vseživljenjsko učenje
 • Vzpostavitev, razvoj in zagotovitev pogojev dolgoročnega delovanja mreže kariernih centrov na Univerzi v Mariboru; 2010-2011; vodja; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Evroštudent SI 2010 – raziskava o ekonomskem, socialnem in bivalnem statusu in mobilnosti študentov v RS; 2009-2010; vodja; Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Nadgradnja e-gradiv za predmet Spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu devetletne osnovne šole; 2009-2010; vodja; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Evalvacija projekta Pasavček; 2009; vodja; Javna agencija RS za varnost prometa
 • E-učna gradiva pri predmetu Spoznavanje okolja v 3. razredu; 2008; vodja; Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Modeliranje kalcijeve signalizacije in kontrakcije gladkih mišičnih celic dihalnih poti na nivoju celice in tkiva - vloga dekodacije kalcijevih signalov, celična variabilnost in medcelična sklopitev; 2007-2008; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS