Tomaž Bratina

Naziv: doc. dr.
Področje izvolitve: pedagogika
Oddelek: Oddelek za temeljne pedagoške predmete

Kontakt

Kabinet: 1.43/3
Telefon: +386 (0)2 22 93 830
E-mail: tomaz.bratina@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki:
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

 • IKT v izobraževanju
 • Multimedijska učna gradiva
 • Multimedija
 • Metodologija pedagoškega raziskovanja
 • Izobraževanje, pedagogika
 • Spletno zbiranje podatkov

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

 • SLODRE; član/ica
 • Mladi za napredek Maribora - komisija; recenzent
 • ZOTKS – Mladi raziskovalci Slovenije; recenzent
 • Sosvet za statistiko izobraževanja.; član/ica

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

 • TEACH - Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia; 2013-2015; sodelavec/ka
 • Evalvacija oblik dodatne strokovne pomoči otrokom; 2015-2016; sodelavec/ka
 • Virtualna učilnica in uporaba interaktivnih pripomočkov pri pouku naravoslovja in kemije; 2015; pedagoški vodja
 • Razvoj naravoslovnih kompetenc; 2008-2012; sodelavec/ka
 • Stanje in trendi uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v slovenskih osnovnih šolah ; 2006-2013; sodelavec/ka