Branka Čagran

Naziv: prof. dr.
Področje izvolitve: pedagoška metodologija
Oddelek: Oddelek za temeljne pedagoške predmete

Kontakt

Kabinet: 1.68
Telefon: +386 (0)2 22 93 666
E-mail: branka.cagran@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

  • Metodologija empiričnih pedagoških raziskav
  • Specialna pedagogika
  • Didaktika, specialne didaktike

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

  • Sodobna pedagogika - uredniški odbor; 1998-2008; član/ica
  • CEPS Journal - uredniški odbor; 2011-; član/ica
  • Revija za elementarno izobraževanje - uredniški odbor; 2012-; član/ica

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

  • Socialna integracija mladih v slovenski vzgojno izobraževalni sistem; 2010-2012; sodelavec/ka; Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
  • Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi; 2009-2012; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
  • Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa - koncepti načrtovanja kurikula; 2008-2009; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS