Milena Ivanuš Grmek

Naziv: prof. dr.
Področje izvolitve: didaktika
Oddelek: Oddelek za temeljne pedagoške predmete

Kontakt

Kabinet: 0.34/2
Telefon: +386 (0)2 22 93 741
E-mail: milena.grmek@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

 • Didaktika
 • Kurikularna teorija
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

 • Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje; 2008; član/ica
 • Komisija za osnovno šolo; 2011; predsednik/ca
 • Svet za kakovost in evalvacije; 2011; predsednik/ca
 • Vodenje v vzgoji in izobraževanju - uredniški odbor; 2005; član/ica
 • Andragoška spoznanja - uredniški odbor; 2010; član/ica
 • Šolsko polje - uredniški odbor; 2003; član/ica
 • Revija za elementarno izobraževanje - uredniški odbor; 2011; član/ica

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

 • Socialna integracija mladih v slovenski vzgojno izobraževalni sistem; 2010-2012; sodelavec/ka; Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi; 2009-2012; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Model evalvacije kakovosti; 2008-2010; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa - koncepti načrtovanja kurikula; 2008-2009; sodelavec/ka; Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah; 2007-2008; sodelavec/ka; Ministrstvo za šolstvo in sport
 • Razvoj metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev: evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS ; 2007-2008; sodelavec/ka; Ministrstvo za šolstvo in sport
 • EU pre-pilot study Learning to learn: national report Slovenia; 2008; sodelavec/ka; Ministrstvo za šolstvo in sport
 • Evalvacija gimnazijskega izobraževanja z vidika obsežnosti učnih načrtov, povezanosti znanja in zastopanosti ciljev; 2004-2006; vodja; Ministrstvo za šolstvo in sport