Marta Licardo

Naziv: doc. dr.
Področje izvolitve: specialna didaktika in pedagogika
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo

Kontakt

Kabinet: 1.19/1
Telefon: +386 (0)2 22 93 666
E-mail: marta.licardo@um.si
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki:
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: SICRIS

Osrednja raziskovalna ali umetniška področja

 • Didaktika družboslovja
 • Predšolska vzgoja
 • Pedagogika
 • Specialna pedagogika

Sodelovanje v združenjih, uredništvih, umetniških ustanovah in drugih institucijah

 • Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami; 2011 -; član/ica
 • Društvo Sodelujem - za približevanje kulture vsem; 2012 - ; član/ica
 • Revija za elementarno izobraževanje; 2010 - ; recenzent
 • Mednarodna konferenca Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju ; 2017; recenzent
 • European Early Childhood Education Research Association - EECERA; 2017 - ; Koordinator EECERA za Slovenijo
 • International Journal of Inclusive Education; 2017 -; recenzent
 • Školski vjesnik; časopis za pedagogijsku teoriju i praksu; 2017 -; recenzent

Sodelovanje v raziskovalnih ali umetniških projektih

 • Inclusion; 2006 - 2007; sodelavec/ka; Ministrstvo za kulturo, PEF UM, FF UM, ZPM
 • Learning to learn, pre-pilot study; 2007 - 2008; sodelavec/ka; MIZŠ, ESS
 • Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja; 2007 - 2010; vodja; Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, SIQ
 • Socialna integracija mladih v slovenski vzgojno izobraževalni sistem; 2010 - 2012; sodelavec/ka; FDV UL, šifra CRP: V5-1028
 • Nacionalna evalvacijska študija - Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; 2014 - 2016; sodelavec/ka; MIZŠ, Pedagoški inštitut PEF UM
 • Internacionalizacija; 2016 - 2017; sodelavec/ka; Ministrstvo za šolstvo in sport
 • Program za spodbujanje družinske pismenosti v predšolskem obdobju: V objemu besed; 2016 - 2017; sodelavec/ka; Ministrstvo za kulturo, PEF UM, FF UM, ZPM
 • Po kreativni poti do znanja. Učni sistem za vzgojno-izobraževalno delo učiteljev s tujci; 2016 - 2017; sodelavec/ka; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, MIZŠ, ESS
 • Študentski inovativni projekti za družbeno korist – Lahko branje; 2016 - 2017; sodelavec/ka; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, MIZŠ, ESS
 • Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Sklop: Bralna pismenost in razvoj slovenščine; 2017 - 2022; MIZŠ, FF UL, PEF UM, PEF UP idr.
 • Erasmus+ KA2 projekt EYE - International Learning Module for Early Years Education ; 2017 - 2019; vodja; Evropska komisija, BIBB Nemčija
 • Študentski inovativni projekti za družbeno korist - Razvoj programa za podporo otrokom beguncem pri vključevanju v socialno okolje; 2017-18; sodelavec/ka; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, MIZŠ, ESS
 • Po kreativni poti do znanja. Didaktična gradiva in metode za delo z otroki priseljenci v predšolskem obdobju ; 2018; vodja; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, MIZŠ, ESS
 • Študentski inovativni projekti za družbeno korist - Inovativni glasbeno-didaktični pristopi z elementi glasbene terapije pri delu z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi težavami; 2017-18; sodelavec/ka; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, MIZŠ, ESS
 • Nacionalna študija - Študija o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem šolstvu; 2018; sodelavec/ka; MIZŠ
 • Keep Educating Yourself (KEY); 2019-2021; sodelavec/ka; Erasmus+ Program