RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Doktorske disertacije

V nadaljevanju so predstavljene končane doktorske naloge.

_

UČITELJEVO RAZUMEVANJE POMENA OTROKOVE LIKOVNE GOVORICE V KOMUNIKACIJKSEM MODELU KNJIŽEVNE VZGOJE

Avtor:    KRISTINA ŠROT
Naslov:  UČITELJEVO RAZUMEVANJE POMENA OTROKOVE LIKOVNE GOVORICE V KOMUNIKACIJKSEM MODELU KNJIŽEVNE VZGOJE

Mentor:  prof. dr. Metka Kordigel Aberšek
Somentor:    prof. dr. Matjaž Duh
Leto:    2020
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75441&lang=slv

ROMSKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST NA SLOVENSKEM

Avtor:    MATEJA HADLER
Naslov:    ROMSKA MLADINSKA KNJIŽEVNOST NA SLOVENSKEM
Mentor:    prof. dr. Dragica Haramija
Somentor:   /
Leto:    2020
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74893&lang=slv

RAZVIJANJE KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN FUNKCIONALNE PISMENOSTI NA POPULACIJI OTROK Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU Z METODAMI RECEPCIJSKE DIDAKTIKE

Avtor:    ANA KORITNIK
Naslov:   RAZVIJANJE KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN FUNKCIONALNE PISMENOSTI NA POPULACIJI OTROK Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU Z METODAMI RECEPCIJSKE DIDAKTIKE

Mentor:    prof. dr. Metka Kordigel Aberšek
Somentor:    prof. dr. Majda Schmidt Krajnc
Leto:    2019
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72732&lang=slv

SAMOUČINKOVITOST UČITELJEV PRI DELU Z UČENCI Z UČNIMI TER ČUSTVENIMI IN VEDENSKIMI TEŽAVAMI

Avtor:    MAJA KURONJA
Naslov:    SAMOUČINKOVITOST UČITELJEV PRI DELU Z UČENCI Z UČNIMI TER ČUSTVENIMI IN VEDENSKIMI TEŽAVAMI
Mentor:    prof. dr. Majda Schmit Krajnc
Somentor:    prof. dr. Branka Čagran
Leto:    2018
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66753&lang=slv

VLOGA SOCILANIH ODNOSOV V RAZREDU PRI AKTIVNEM VKLJUČEVANJU UČENCEV V POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA

Avtor:    MAJA MATRIĆ
Naslov:   VLOGA SOCILANIH ODNOSOV V RAZREDU PRI AKTIVNEM VKLJUČEVANJU UČENCEV V POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA

Mentor:    izr. prof. dr. Katja Košir
Somentor:    izr. prof. dr. Mihaela Brumen
Leto:    2018
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68331&lang=slv

PARTICIPACIJA UČENCEV PRI POUKU IN NA ŠOLI

Avtor:    MONIKA MITHANS
Naslov:    PARTICIPACIJA UČENCEV PRI POUKU IN NA ŠOLI

Mentor:    prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
Somentor:    prof. dr. Branka Čagran
Leto:    2017
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65569&lang=slv

VPLIV PREDŠOLSKEGA VARSTVA IN ŠOLE NA LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV V PRVIH DVEH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE

Avtor:    ANDREJA KLJAJIČ
Naslov:    VPLIV PREDŠOLSKEGA VARSTVA IN ŠOLE NA LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV V PRVIH DVEH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE
Mentor:  prof. dr. Matjaž Duh
Somentor:    prof. dr. Branka Čagran
Leto:    2016
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60420&lang=slv

STRIP KOT LITERARNODIDAKTIČNA METODA DELA ZA PREMOSTITEV RAZLIK MED SPOLOMA V BRALNI PISMENOSTI NA RAZREDNI STOPNJI ŠOLANJA

Avtor:    MAJA KERNEŽA
Naslov:    STRIP KOT LITERARNODIDAKTIČNA METODA DELA ZA PREMOSTITEV RAZLIK MED SPOLOMA V BRALNI PISMENOSTI NA RAZREDNI STOPNJI ŠOLANJA
Mentor:    izr. prof. dr. Katja Košir
Somentor:    prof. dr. Metka Kordigel Aberšek
Leto:    2016
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57191&lang=slv

KAKOVOSTNO ZNANJE NARAVOSLOVJA S POMOČJO VIRTUALNEGA LABORATORIJA V VLOGI ELEMENTA VIZUALIZACIJE

Avtor:    NATAŠA RIZMAN HERGA
Naslov:    KAKOVOSTNO ZNANJE NARAVOSLOVJA S POMOČJO VIRTUALNEGA LABORATORIJA V VLOGI ELEMENTA VIZUALIZACIJE
Mentor:    izr. prof. dr. Dejan Dinevski
Somentor:   prof. dr. Saša Aleksij Glažar
Leto:    2015
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48612&lang=slv

RAZVOJ MODELA USPOSABLJANJA UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE PREDMETA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Avtor:    IRENA DELJČNJAK SMREČNIK
Naslov:   RAZVOJ MODELA USPOSABLJANJA UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE PREDMETA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Mentor:     prof. dr. Samo Fošnarič
Somentor:    prof. dr. Branka Čagran
Leto:    2014
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44846&lang=slv

VLOGA SOCIALNO-KULTURNEGA OKOLJA PRI UČENJU TUJIH JEZIKOV

Avtor:    SABINA LEŠNIK
Naslov:    VLOGA SOCIALNO-KULTURNEGA OKOLJA PRI UČENJU TUJIH JEZIKOV

Mentor:    izr. prof. dr. Mihaela Brumen
Somentor:    prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
Leto:    2014
Povezava do DKUM: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43610&lang=slv

NOVE STRATEGIJE NAČRTOVANJA IN IZVAJANJA OKOLJSKE VZGOJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Avtor:   MARTINA RAJŠP
Naslov:    NOVE STRATEGIJE NAČRTOVANJA IN IZVAJANJA OKOLJSKE VZGOJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Mentor:   prof. dr. Samo Fošnarič
Somentor:    prof. dr. Branka Čagran
Leto:   2013
Povezava do DKUM:    https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=39722&lang=slv