Mednarodni projekti

PROBSOFTCLIL


V projektu razvijamo učna orodja, module za problemsko orientiran pouk na področju naravoslovja in uporabne matematike.
Ugotovljeno je, da se pri predmetih tujega jezika učijo premalo problemsko orientiranih vsebin, pri čemer bi razvili tudi jezikovne kompetence,
Zato bo rezultat tega projekta razvoj 10 modulov za nemški jezik za gimnazije (pri nemškem jeziku se bodo učili problemsko zasnovne učne teme).
Znanstveniki iz univerz moramo razviti problemske tematike, šole – praktiki pa jih bodo v okviru projekta preizkusili in tako bomo skupaj oblikovali sodoben, aktualni pouk tujega (nemškega jezika), skupaj s priročnikom in delovnim zvezkom.

Več o projektu na  https://lipavicalja.wixsite.com/meinewebsite

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si