Programi in projekti ARRS

Drugi projekti ARRS


Vzpostavitev sistema spremljanja in napovedovanja potreb po kadrih v vzgoji in izobraževanju

ŠIFRA PROJEKTA: V5-2278

OSILEC PROJEKTA: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

VODJA PROJEKTA: prof. dr. Janez Vogrinec

PARTNERJI V PROJEKTU:

 • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
 • Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2022–30. 9. 2023

FINANCERJA:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V projektu v imenu UM PEF sodelujejo:

 • prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
 • izr. prof. dr. Marta Licardo,
 • doc. dr. Monika Mithans in
 • asist. Sabina Ograjšek.

Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji

Prijavno-izbirni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega dodiplomskega in enovitega magistrskega študija je v Sloveniji od njegove uvedbe leta 1995 še vedno v uporabi v nespremenjeni obliki, pri čemer pa od uvedbe še ni bila opravljena njegova celovita analiza. Projekt analizira veljavni prijavno-izbirni postopek, ga ovrednoti ter analizira njegove učinke na študijski uspeh sprejetih kandidatov v visokošolskem izobraževanju in kasneje na trgu dela. Veljavni prijavno-izbirni postopek za izbor kandidatov prevladujoče temelji na podlagi njihovega učnega uspeha v srednji šoli in rezultata na maturi ter v nekaterih primerih tudi dodatno na podlagi preizkusov nadarjenosti. Projekt proučuje, ali bi kazalo prijavno-vpisni postopek oblikovati tako, da bi se upoštevali vsi kandidatovi dosežki in potenciali. V projektu v imenu UM PEF sodeluje izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše.

Ključne besede: prijavno-izbirni postopek, sistem visokega šolstva, modeli prijavno-izbirnega postopka, karierno svetovanje, javne univerze

ŠIFRA PROJEKTA: V5-1936

NOSILEC PROJEKTA: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

VODJA PROJEKTA: doc. dr. Gregor Dugar

PARTNERJI V PROJEKTU:

 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
 • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
 • Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2019–30. 10. 2021

FINANCERJA:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo 2022–2024

Na Pedagoški fakulteti UM izvajamo projekt znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022 –2024 “Poučevanje matematike z vključevanjem tehnologije v Sloveniji in Turčiji”.

Projekt sofinancira ARRS, vodi ga prof. dr. Alenka Lipovec.

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si