Programi in projekti ARRS

Raziskovalni programi ARRS


Na fakulteti trenutno potekajo trije raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS:

Kineziologija za kakovost življenja (P5-0381)

Trajanje: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021
Ostale sodelujoče organizacije: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Univerza na Primorskem)
Vodja programa: prof. dr. Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Univerza na Primorskem)
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Samo Fošnarič, prof. dr. Jurij Planinšec

Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine (P6-0156)

Trajanje: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2025
Ostale sodelujoče organizacije: Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru)
Vodja programa: prof. dr. Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru)
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Metka Kordigel Aberšek, prof. dr. Dragica Haramija

Uporabna razvojna psihologija (P5-0062)

Trajanje: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2025
Ostale sodelujoče organizacije: Pedagoški inštitut, Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru), Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani)
Vodja programa: prof. dr. Maja Zupančič, Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani)
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Zlatka Cugmas, izr. prof. dr. Sara Tement

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si