Programi in projekti ARRS

Raziskovalni programi ARRS


Na fakulteti potekajo štirje raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS:

Kineziologija za kakovost življenja (P5-0381)

Trajanje: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2027
Ostale sodelujoče organizacije: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Univerza na Primorskem)
Vodja programa: prof. dr. Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Univerza na Primorskem)
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Samo Fošnarič, prof. dr. Jurij Planinšec, doc. dr. Črtomir Matejek, viš. pred. dr. Stojan Puhalj.

Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine (P6-0156)

Trajanje: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2025
Ostale sodelujoče organizacije: Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru)
Vodja programa: prof. dr. Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru)
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Dragica Haramija, prof. dr. Metka Kordigel Aberšek (do 31. 12. 2021).

Uporabna razvojna psihologija (P5-0062)

Trajanje: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2025
Ostale sodelujoče organizacije: Pedagoški inštitut, Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru), Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani)
Vodja programa: prof. dr. Maja Zupančič, Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani)
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Zlatka Cugmas.
 

Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (industrijo 4.0; P5-0433)

Trajanje: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2027

Ostale sodelujoče organizacije: Pedagoška fakulteta (Univerza na Primorskem), Fakulteta za management (Univerza na Primorskem), Fakulteta za turizem (Univerza v Mariboru), Fakulteta za organizacijske vede (Univerza v Mariboru), Pedagoška fakulteta (Univerza v Ljubljani)
Vodja programa: prof. ddr. Boris Aberšek, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Univerza v Mariboru).
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, prof. dr. Alenka Lipovec, strok. sodel. dr. Maja Kerneža.
 

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si