Umetnost in projekti

Umetniška dejavnost

Na Pedagoški fakulteti UM deluje znotraj Oddelka za glasbo in Oddelka za likovno umetnost veliko število priznanih umetnikov, ki dosegajo izjemne dosežke na svojih področjih. Njihova umetniška angažiranost se odraža tudi v strokovnem in pedagoškem delu.

Sodelujejo skoraj z vsemi pomembnimi kulturnimi ustanovami v Sloveniji, povezujejo pa se tudi z eminentnimi institucijami iz tujine – izpostavljamo le nekatere:

 • Pratt Institute, New York, ZDA
 • Royal Northern College of Music Manchester, Velika Britanija
 • Zürich University of Arts, Švica
 • Hochschule für Musik Graz, Avstrija
 • Franz Liszt Music Academy Budapest, Madžarska
 • Béla Bártok Faculty of Arts, Szeged, Madžarska
 • New York University, Steinhardt, ZDA
 • Longy School of Music of Bard College, Cambridge, ZDA
 • Conservatorio N. Rota, Monopoli, Italija
 • Norges musikkhØgshole, Oslo, Norveška
 • Koninklijk Conservatorium Den Haag, Nizozemska

in institucijami iz bližnje okolice:

 • Umjetnička akademija u Splitu (UMAS)
 • Pedagoški fakultet u Beogradu
 • Sveučilište u Zadru
 • Sveučilište J. Dobrile u Puli
 • Filološki fakultet u Kragujevcu

V obdobju zadnjih nekaj let je opaziti velik napredek umetniškega izraza, tako na področju likovne umetnosti, kot na področju glasbene umetnosti. Profesorji obeh oddelkov so bili zelo dejavni in so svoja umetniška dela predstavili na pomembnih domačih in tujih prizoriščih. Napredek je gotovo odraz umetniške zrelosti posameznikov in ugodnejšega delovnega okolja, ki jim daje dodatno motivacijo in jih ne ovira pri realizaciji njihovih umetniških zamisli in izvedb.