Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Zaključeni projekti

Mednarodni projekti v letih 2015 do 2022

Naslov projekta Šifra projekta/ razpis Program / vir financiranja Obdobje trajanja Nosilec Sodelujoči na PEF UM

GIFTED / GENERATING INCLUSIVE AND FAIR TEACHING IN EARLY DEVELOPMENT

Vprasalnik GIFTED

Priručnik za vaspitno-obrazovne stručnjake i roditelje

2020-1-RS01-KA201-065438 Erasmus+ Strateška partnerstva 8. 10. 2020 – 17. 10. 2022 Udruženje vaspitača Vojvodine, Serbia Maja Hmelak, Miran Muhič, Tomaž Bratina, Tomaž Zupančič, Jelena Krivograd
ALGOLITTLE / Algorithmic Thinking Skills through Play-Based Learning for Future’s Code Literates 2020-1-TR01-KA203-092333 Erasmus+ Strateška partnerstva 1.9.2020 – 31.8. 2022 İzmir Demokrasi Üniversitesi, Turkey Marta Licardo, Tina Vršnik Perše, Marjeta Capl
KEY- Keep Educating Yourself 598977-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Capacity Building in Higher Education 15.11.2018–14.11.2022 Visoko škola strukovnih studija za vaspitače u Novom Sadu Maja Hmelak, Šinko Sabina, Muhič Miran, Licardo Marta, Bratina Tomaž, Ivanuš Grmek Milena, Herzog Jerneja, Duh Matjaž, Žiško Andreja, Krivograd Jelena
Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht – Lote Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499 Erasmus+ Strateška partnerstva 1.10. 2018-31. 8. 2021 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava Alenka Lipovec, Janja Ambrožič Dolinšek
Slovenščina na dlani   MK, ESS 1. 10. 2017-30. 9. 2021 FERI UM s sodelovanjem FF UM in PEF UM Polonca Šek, Dragica Haramija
Naravoslovno matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost – NA MA PO TI JAVNI RAZPIS za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« MIZŠ, ESS 1. 5. 2017-31.10.2022 ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO A. Lipovec, M. Marhl, N. Golob, M. Šterk, S. Brezovnik, J. Ferme, M. Rajšp, S: Fošnarič, K. Zemljič, M. Capl
Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM JAVNI RAZPIS za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« MIZŠ, ESS 1. 5. 2017-31.10.2022 ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO D. Haramija, M. Licardo, J. Batič, M. Ivanuš Grmek, I. Voršič
Inovativna učna okolja podprta z IKT (INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1), JAVNI RAZPIS za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« MIZŠ, ESS 1. 5. 2017-31.10.2022 Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Škofijska gimnazija M. Marhl, M.Brumen, V. Grubelnik, D. Dinevski, K. Košir, R. Markovič
Za kakovost slovenskih učbenikov – KAUČ JAVNI RAZPIS za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« MIZŠ, ESS 1. 5. 2017-31.10.2022 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta M. Ivanuš Grmek, M. Mithans, P. Jančič Hegediš, B. Čagran, K. Košir, D. Rus, E. Kranjec
Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo – INOVUP JAVNI RAZPIS »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja« MIZŠ, ESS 1.10.2018-30.9.2022 Univerza v Ljubljani  M. Ivanuš Grmek, T. Vršnik Perše, J. Tekavc, M. Licardo, M. Schmidt Krajnc + izvajalci usposabljanj
Nacionalna evalvacijska študija »Analiza primernosti uporabe številčnega ocenjevanja področij športa, glasbene in likovne umetnosti« Javno povabilo za zbiranje predlogov nacionalnih evalvacijskih študij s trajanjem 24 mesecev na temo »Analiza primernosti uporabe številčnega ocenjevanja področij športa, glasbene in likovne umetnosti«; MIZŠ, Pedagoški inštitut 19. 8. 2020 do 30. 8. 2022 UM PEF Janja Tekavc, Janja Batič;
DEAL – Development of Literacy and Language Learning for Disadvantaged Yound Learners Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499 Erasmus+ 1.10. 2018-30. 9. 2020  Sveučilište u Zagrebu Dragica Haramija
EYE – International Learning Module for Early Years Education 2017-1-DE02-KA202-004276 Erasmus+ Strateška partnerstva 1. 10. 2017– 30. 9. 2019 Berüfliche Oberschule Traunstein, Nemčija Marta Licardo, Sabina Šinko
TEACH – Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia 544141-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR Tempus IV 1. 12. 2013 – 30. 11. 2016 Preschool Teacher Training College Vrsac (SRB) Tomaž Bratina, Matjaž Duh, Katarina Habe, Milena Ivanuš Grmek, Miha Marinšek, Miran Muhič, Darija Petek, Sabina Šinko, Jelena Krivograd
A Web And School-Based Professional Development Project for Foreign Language Teachers of Young Learners / SBATEYL 2014-1-TR01-KA201-013197 Erasmus+ Strateška partnerstva 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017 Gazi University, Turčija Mihaela Brumen, Tomaž Zupančič, Jelena Krivograd
Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision

2012/C 232/04/

GAIHE

Program Vseživljenjsko učenje, Erasmus Multilateral Projects 1.1.2013- 1.4.2016 Maastricht Graduate School of Governance Marko Marhl, Jelena Krivograd
Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru v obdobju 2016 – 2018 Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 MIZŠ, ESS 1.10.2016 – 30.6.2018 UM Milena Ivanuš Grmek, Vlasta Hus, Mihaela Brumen
Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 MIZŠ, ESS 1.4.2017 – 30.6.2018 UM Vlasta Hus, Alenka Lipovec
Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru v obdobju 2016 – 2018 Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru v obdobju 2016 – 2018 MIZŠ, ESS 1.1.2017–31.12.2017 UM Vlasta Hus, Milena Ivanuš Grmek
PIKT.UM (PedagoškiIKT) Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih MIZŠ, ESS 1. 5. 2017-30. 9. 2018 UM PEF Alenka Lipovec, Marko Marhl, Milena Ivanuš Grmek, Nikolaja Golob, Manja Podgoršek, Polona Jančič, Darija Petek, Danijela Rus Kolar, Janez Balažič, Tomaž Bratina, Jasmina Ferme, Jasmina Škundrić
Noč raziskovalcev 2018-2018 Obzorje 2020 Obzorje 2020 1.4.2018-31.12.2019 UM Jana Ambrožič Dolinšek, Polona Jančič, Vlasta Hus

Mobilnost visokošolskih učiteljev

Univerze v Mariboru 2018 2021

Javni razpis: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018

2021

MIZŠ, ESS 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 . UM Tomaž Bratina, Marta Licardo, Vlasta Hus, Adriana Magdovski,
Razvoj programa za podporo otrokom beguncev pri vključevanju v socialno okolje (STIK) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 MIZŠ, ESS 1. 3. 2018 – 30. 6. 2018 UM Katja Košir, Tina Vršnik Perše, Marta Licardo
Mobilni in interaktivni glasbeni vodič po slovenskih glasbenih znamenitostih s pomočjo obogatene resničnosti (MIGV) Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020 MIZŠ, ESS 1. 3. 2018 – 31. 7. 2018 UM Jernej Weiss
Didaktična gradiva in metode za delo z otroki priseljenci v predšolskem obdobju (DIMEP) Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020 MIZŠ, ESS 1. 4. 2018 – 31. 7. 2018 UM Marta Licardo, Janja Batič
TACTUS (Tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018 MIZŠ, ESS 15. 6. 2018 – 15. 9. 2018 UM Jerneja Herzog
MIUNG (Mobilno in interaktivno učenje Solfeggia s pomočjo nadgradnje resničnost) Po kreativni poti do znanja 2016/2017 MIZŠ, ESS 1.2.2017-30.6.2017 UM PEF Jernej Weiss
IGNOŠ (Izdelava interdisciplinarnega gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole) Po kreativni poti do znanja 2016/2017 MIZŠ, ESS 1.2.2017-30.6.2017 UM PEF Martina Rajšp
DUM (Dotakni se umetnosti) Po kreativni poti do znanja 2016/2017 MIZŠ, ESS 1.2.2017-30.6.2017 UM PEF Jerneja Herzog
USTuj (Učni sistem za vzgojno-izobraževalno delo) Po kreativni poti do znanja 2016/2017 MIZŠ, ESS 1.2.2017-30.6.2017 UM PEF Nikolaja Golob
Lahko je brati http://www.lahkojebrati.si/ Razvoj temeljnih usmeritev, metod, didaktičnih gradiv in spremljajočih orodij za lahko branje v Sloveniji Republika Slovenija (MK) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 1. 1. 2018–31. 8. 2019 Zavod Risa, UM PEF Dragica Haramija

Lahko branje

http://www.risa.si/

Študentski inovativni projekti za družbeno korist

2016–2018

MIZŠ, ESS 1. 6. 2017–30. 9. 2017 UM PEF Dragica Haramija
           
ZŽS (Zdrav življenjski slog otrok kot gospodarska dejavnost), 6 študentov Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020 MIZŠ, ESS 1.2.2019 –30.6.2019 UM Črtomir Matejek
MUP (Martinova učna pot kot medgeneracijski park v Kamnici), 10 študentov Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 MIZŠ, ESS 1.2.2019–31.5.2019 UM Vlasta Hus
MisijaOK (Uporaba aplikacije CŠOD MISIJA za avtentično učenje v okolju); 8 študentov Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 MIZŠ, ESS 1.2.2019–31.5.2019 UM Nikolaja Golob
TACTUS II (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota), 10 študentov Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 MIZŠ, ESS 1.2.2019–31.5.2019 UM Jerneja Herzog
Noč raziskovalcev 2018-2019 Obzorje 2020 Obzorje 2020 1. 4. 2018-31.12.2019 UM Jana Ambrožič Dolinšek, Polona Jančič, Vlasta Hus
Didaktična digitalna galerija (DidDigGal), 10 študentov

Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist

2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

MIZŠ, ESS 1.3.2020–30.6.2020 UM Tomaž Bratina, Jerneja Herzog
Razvoj programa za krepitev samopodobe in medvrstniške vključenosti nadarjenih učencev v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju (SAMDAR), 10 študentov Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 MIZŠ, ESS 1.3.2020–30.6.2020 UM Milena Ivanuš Grmek, Monika Mithans, Janja Tekavc
Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti (SELUM), 10 študentov Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 MIZŠ, ESS 1.3.2020–30.6.2020 UM Janja Batič, Katja Košir
Tactus III ( tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota), 10 študentov Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 MIZŠ, ESS 1.4.2020–31.7.2020 UM

JernejaHerzog           
           
           
           
           
Zapri