RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Zaključeni projekti

Mednarodni projekti v letih 2015 do 2019

Naslov projekta Šifra projekta/ime razpisa Program / vir financiranja Obdobje trajanja Nosilec Sodelujoči na PEF UM
EYE – International Learning Module for Early Years Education 2017-1-DE02-KA202-004276 Erasmus+ Strateška partnerstva 1. 10. 2017– 30. 9. 2019 Berüfliche Oberschule Traunstein, Nemčija Marta Licardo, Sabina Šinko
TEACH – Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia 544141-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR Tempus IV 1. 12. 2013 – 30. 11. 2016 Preschool Teacher Training College Vrsac (SRB) Tomaž Bratina, Matjaž Duh, Katarina Habe, Milena Ivanuš Grmek, Miha Marinšek, Miran Muhič, Darija Petek, Sabina Šinko, Jelena Krivograd
A Web And School-Based Professional Development Project for Foreign Language Teachers of Young Learners / SBATEYL 2014-1-TR01-KA201-013197 Erasmus+ Strateška partnerstva 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017 Gazi University, Turčija Mihaela Brumen, Tomaž Zupančič, Jelena Krivograd
Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision

2012/C 232/04/

GAIHE

Program Vseživljenjsko učenje, Erasmus Multilateral Projects 1.1.2013- 1.4.2016 Maastricht Graduate School of Governance Marko Marhl, Jelena Krivograd
Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru v obdobju 2016 – 2018 Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 MIZŠ, ESS 1.10.2016 – 30.6.2018 UM Milena Ivanuš Grmek, Vlasta Hus, Mihaela Brumen
Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 MIZŠ, ESS 1.4.2017 – 30.6.2018 UM Vlasta Hus, Alenka Lipovec
Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru v obdobju 2016 – 2018 Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru v obdobju 2016 – 2018 MIZŠ, ESS 1.1.2017–31.12.2017 UM Vlasta Hus, Milena Ivanuš Grmek
Slovenščina na dlani Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij MK, ESS 1. 10. 2017-30. 9. 2021 FERI UM s sodelovanjem FF UM in PEF UM Polonca Šek Mertük, Dragica Haramija
PIKT.UM (PedagoškiIKT) Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih MIZŠ, ESS 1. 5. 2017-30. 9. 2018 UM PEF Alenka Lipovec, Marko Marhl, Milena Ivanuš Grmek, Nikolaja Golob, Manja Podgoršek, Polona Jančič, Darija Petek, Danijela Rus Kolar, Janez Balažič, Tomaž Bratina, Jasmina Ferme, Jasmina Škundrić
Noč raziskovalcev 2018-2018 Obzorje 2020 Obzorje 2020 1.4.2018-31.12.2019 UM Jana Ambrožič Dolinšek, Polona Jančič, Vlasta Hus
Razvoj programa za podporo otrokom beguncev pri vključevanju v socialno okolje (STIK) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 MIZŠ, ESS 1. 3. 2018 – 30. 6. 2018 UM Katja Košir, Tina Vršnik Perše, Marta Licardo
Mobilni in interaktivni glasbeni vodič po slovenskih glasbenih znamenitostih s pomočjo obogatene resničnosti (MIGV) Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020 MIZŠ, ESS 1. 3. 2018 – 31. 7. 2018 UM Jernej Weiss
Didaktična gradiva in metode za delo z otroki priseljenci v predšolskem obdobju (DIMEP) Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020 MIZŠ, ESS 1. 4. 2018 – 31. 7. 2018 UM Marta Licardo, Janja Batič
TACTUS (Tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018 MIZŠ, ESS 15. 6. 2018 – 15. 9. 2018 UM Jerneja Herzog
MIUNG (Mobilno in interaktivno učenje Solfeggia s pomočjo nadgradnje resničnost) Po kreativni poti do znanja 2016/2017 MIZŠ, ESS 1.2.2017-30.6.2017 UM PEF Jernej Weiss
IGNOŠ (Izdelava interdisciplinarnega gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole) Po kreativni poti do znanja 2016/2017 MIZŠ, ESS 1.2.2017-30.6.2017 UM PEF Martina Rajšp
DUM (Dotakni se umetnosti) Po kreativni poti do znanja 2016/2017 MIZŠ, ESS 1.2.2017-30.6.2017 UM PEF Jerneja Herzog
USTuj (Učni sistem za vzgojno-izobraževalno delo) Po kreativni poti do znanja 2016/2017 MIZŠ, ESS 1.2.2017-30.6.2017 UM PEF Nikolaja Golob
Lahko je brati Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 MIZŠ, ESS 1.6.2017–30.9.2017 UM PEF Dragica Haramija
ZŽS (Zdrav življenjski slog otrok kot gospodarska dejavnost) Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020 MIZŠ, ESS 1.2.2019–30.6.2019 UM Črtomir Matejek
MUP (Martinova učna pot kot medgeneracijski park v Kamnici) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 MIZŠ, ESS 1.2.2019–31.5.2019 UM Vlasta Hus
MisijaOK (Uporaba aplikacije CŠOD MISIJA za avtentično učenje v okolju) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 MIZŠ, ESS 1.2.2019–31.5.2019 UM Nikolaja Golob
TACTUS II (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 MIZŠ, ESS 1.2.2019–31.5.2019 UM Jerneja Herzog