Zaključeni projekti

PIKT.UM

PIKT.UM (PedagoškiIKTnaUM)
31. 3. 2017 do 30. 9. 2018
 
 
Cilj projekta je, da izobraževanje bodočih učiteljev, »opremi« bodoče učitelje z znanjem za poučevanje o novih in inovativnih pristopih, kot tudi to, da jih motivira za raziskovanje in eksperimentiranje z digitalnimi tehnologijami, s čimer neposredno  vplivajo na lastno pedagoško prakso.
 
 
 
Ilustracijo je ustvaril Primož Krašna.
 
V okviru projekta so nastale Strokovne podlage za didaktično uporabo IKT, ki bodo v pomoč učiteljem s področij tehnike, naravoslovja, matematike, družboslovja, humanistike in umetnosti. Nastala pa so tudi Priporočila o opremljenosti šol z IKT.
 
 
 
 
 
 
 
1. V okviru Slovenskega društva na področju edukacije (SLODRE) je oktobra 2018 na Pedagoški fakulteti UM potekala okrogla miza z naslovom Digitalne kompetence učiteljev. V okviru okrogle mize so bili predstavljeni rezultati projekta PIKT.UM. Okrogle mize so se udeležili dr. Pavel Zgaga (PEF UL), dr. Ana Kozina (PI) , dr. Samo Fošnarič (UM PEF), dr. Alenka Lipovec (UM PEF), dr. Bojan Musil (UM FF), dr. Marjan Krašna (UM FF) in dr. Igor Pesek (UM FNM).
 
 
 
 
 
 
 
3. V okviru projekta PIKT.UM je v juniju 2018 na UM FNM nastala IKT soba pobega. Vljudno vabljeni k “pobegu”.
 
4. V januarju 2018 je v okviru projekta potekalo predavanje o inovativnih učnih okoljih, ki so povezana z IKT. Predavanje je bilo namenjeno pedagoškim in nepedagoškim delavcem FNM UM, FF UM in PEF UM in ga so izvedli dr. Andrej Flogie, dr. Magdalena Šverc in Maja Vičič Krabonja, Zavod Antona Martina Slomška Maribor.
 
5. V okviru projekta smo v decembru 2017 pridobili mobilno učilnico.
 
 
 
 
Konzorcijska partnerja sta Filozofska fakulteta UM in Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM.
 
 
Sodelujoči v projektu s Pedagoške fakultete UM: dr. Janez Balažic, dr. Tomaž Bratina, dr. Nikolaja Golob, dr. Milena Ivanuš Grmek, Polona Jančič, Eva Kranjec, dr. Alenka Lipovec (vodja), dr. Marko Marhl, mag. Darija Petek, Manja Podgoršek, dr. Danijela Rus in Jasmina Škundrić.
 
 
Delo na operaciji je sofinancirano iz sredstev Republike Slovenije in iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja »10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.