Zaključeni projekti

ŠIPK - SAMDAR - Razvoj programa za krepitev samopodobe in medvrstniške vključenosti nadarjenih učencev v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

Projekt SAMDAR (Razvoj programa za krepitev samopodobe in medvrstniške vključenosti nadarjenih učen. v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju) je bil izveden v okviru Projektnega dela z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 (ŠIPK) in je potekal od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nosilec projekta je bila Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, partnerska neprofitna organizacija pa OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru.

V projektu je sodelovalo deset študentov iz petih študijskih smeri prve in druge stopnje študija (Razredni pouk, Likovna pedagogika, Psihologija, Predšolska vzgoja in Pedagogika).

Delo so koordinirale in študentom nudile oporo pedagoške mentorice: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, doc. dr. Monika Mithans in doc. dr. Janja Tekavc, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta ter strokovna sodelavka, Lea Potočnik, prof. raz. pouka, OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru.

Pred vami je zbirka dejavnosti SAMDAR – priročnik v treh delih, ki je nastal v okviru Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist (ŠIPK) in je prvenstveno namenjen nadarjenim učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole.

Zbirko dejavnosti SAMDAR (Luka in prijatelji; Ne obupaj, prijatelju se zaupaj! Lenina in Oskarjeva pot skozi prijateljstvo do boljše samopodobe; Učenje tehnik učenja) so pripravili Tadeja Bašl, Daša Bojc, Monika Bujan, Ajda Cerar, Teja Dečman, Meta Hunjet, Maja Krošelj, Nastja Pirtovšek, Lucija Praznik in Marsel Škorjanec Lekš. Vse dejavnosti so na voljo tudi v elektronski obliki (Luka in prijatelji; Ne obupaj, prijatelju se zaupaj! Lenina in Oskarjeva pot skozi prijateljstvo do boljše samopodobe; Učenje tehnikah učenja).

Zbirko dejavnosti sestavljajo gradiva in delovni listi, namenjeni učiteljem, svetovalnim delavcem, pa tudi staršem nadarjenih otrok. Omogočajo jim uspešno pripravo in izvedbo delavnic za spodbujanje razvoja socialno-emocionalnih spretnosti nadarjenih učencev, krepitev njihove samopodobe in spoznavanje z učinkovitimi tehnikami učenja. Uporaba zbirke dejavnosti ni strogo vezana le na nadarjene učence; posamezne dejavnosti namreč lahko uporabite tudi pri vseh ostalih učencih v prvem VIZ obdobju, ob ustrezni prilagoditvi starosti in izkušnjam otrok pa tudi pri nekoliko mlajših in starejših otrocih. Zbirka dejavnosti omogoča uporabo tako v razredu (v okviru različnih predmetov in vsebin) kot pri individualni dejavnosti doma ali v okviru svetovalnega dela.

Luka in prijatelji PDF

Plakat učenje doma = zabavno

Ne obupaj, prijatelju se zaupaj!

Lenina in Oskarjeva pot skozi prijateljstvo do boljše samopodobe PowerPoint

Ne obupaj, prijatelju se zaupaj! Lenina in Oskarjeva pot skozi prijateljstvo do boljše samopodobe PDF

Samopodoba-priročnik za starše Učenje tehnik učenja