Zaključeni projekti

ŠIPK - lahko branje

Projekt Lahko branje je bil izveden v okviru Projektnega dela z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018. Nosilec projekta je bila Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, partnerska neprofitna organizacija pa Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje. Projekt je potekal od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017, v njem je sodelovalo deset študentk iz petih študijskih smeri prve in druge stopnje študija (Inkluzija v vzgoji in izobraževanju, Razredni pouk, Predšolska vzgoja, Likovna pedagogika in Slovenski jezik in književnost).
Besedila o slovenskih krajih so pripravile: Polonca Brumen, Sergeja Cilenšek, Mateja Čeh, Sara Gačnik, Tanisa Jahić, Nina Kramberger, Kaja Pšeničnik, Sanja Sovič, Nina Volčanjk in Sanja Vreča
Pedagoški mentorici: red. prof. dr. Dragica Haramija (vodja projekta) in doc. dr. Marta Licardo, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Strokovna sodelavka: Saša Fužir, Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje
 
Preverjanje besedil je potekalo v Varstveno delovnem centru Polž Maribor (VDC), enote Ruše, Lenart, Maribor in Slovenska Bistrica (delo so usmerjale: Nataša Hiter Ravnjak, Sabina Petek, Andreja Mudri in Gordana Mešić) in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV; delo je usmerjala Saša Fužir).
Pripravile smo besedila o tistih slovenskih krajih, v katerih so CUDV ali VDC.