Ob študiju

Tutorstvo


Učitelj tutor predstavlja vez med študenti in profesorji na oddelku. V primeru odprtih vprašanj se poveže z visokošolskim učiteljem oz. sodelavcem, pri katerem nastajajo težave. Sodeluje tudi v uvajalnem tednu za študente bruce.

Pravilnik o tutorstvu

Tutorji učitelji za študijsko leto 2022/2023 so:

 • doc. dr. Marija Ropič Kop (Oddelek za razredni pouk) 1. st., koordinatorica,
 • izr. prof. dr. Polonca Šek (Oddelek za razredni pouk) 1. in 2. st.,
 • red. prof. dr. Matjaž Duh (Oddelek za razredni pouk) 2. st.,
 • doc. dr. Nikolaja Golob (Oddelek za predšolsko vzgojo) 3. st.,
 • red. prof. Darko Golija (Oddelek za likovno umetnost) 1.st.,
 • red. prof. Petra Varl (Oddelek za likovno umetnost) 2. st.,
 • asist. mag. Katja Kozjek Varl (Oddelek za predšolsko vzgojo)
 • pred. Ana Tina Jurgec (Oddelek za predšolsko vzgojo)
 • doc. Nina Šenk Kosem (Oddelek za glasbo)
 • red. prof. Cveto Kobal (Oddelek za glasbo)
 • doc. dr. Stojan Puhalj (Oddelek za športno treniranje)
 • doc. dr. Monika Mithans (Oddelek za temeljne pedagoške predmete)

Tutorji študenti za študijsko leto 2022/2023 so:

 • Nika Erjavec  (koordinatorica tutorjev študentov) – kontaktni podatki: nika.erjavec1@student.um.si
 • Hana Beus (tutorka za študente s posebnimi potrebami) – kontaktni podatki: hana.beus@student.um.si
 • Karla Oršoš (tutorka za tuje študente)
 • Andraž Fišer
 • Živa Tolevski
 • Barbara Barat
 • Hana Beus
 • Tinkara Dražič
 • Kaja Gorše
 • Tea Lovrenčič
 • Petra Knez
 • Brigita Špital
 • Kevin Bezjak
 • Lea Mahne
 

Skupni e-mail študentov tutorjev: tutorji.pefum@gmail.com

KONTAKT

Koordinatorica tutorjev učiteljev:

doc. dr. Marija Ropič Kop

M marija.ropic@um.si
T (02) 22 93 676

Koordinatorica tutorjev študentov:

Nika Erjavec

M nika.erjavec1@student.um.si