Ob študiju

Tutorstvo


Učitelj tutor predstavlja vez med študenti in profesorji na oddelku. V primeru odprtih vprašanj se poveže z visokošolskim učiteljem oz. sodelavcem, pri katerem nastajajo težave. Sodeluje tudi v uvajalnem tednu za študente bruce.

Pravilnik o tutorstvu

Tutorji učitelji za študijsko leto 2020/2021 so:

 • izr. prof. dr. Polonca Šek (Oddelek za razredni pouk), koordinatorica
 • red. prof. dr. Matjaž Duh (Oddelek za razredni pouk)
 • doc. dr. Marija Ropič Kop (Oddelek za razredni pouk)
 • uč. vešč. Mojca Aničič Ciccarelli (Oddelek za glasbo)
 • red. prof. Cveto Kobal (Oddelek za glasbo)
 • doc. dr. Janja Batič (Oddelek za likovno umetnost)
 • red. prof. Dušan Zidar (Oddelek za likovno umetnost)
 • asist. mag. Katja Kozjek Varl (Oddelek za predšolsko vzgojo)
 • pred. Ana Tina Jurgec (Oddelek za predšolsko vzgojo)
 • viš. pred. dr. Stojan Puhalj (Oddelek za športno treniranje)
 • doc. dr. Janja Tekavc (Oddelek za temeljne pedagoške predmete)

Tutorji študenti za študijsko leto 2020/2021 so:

 • Kristjan Veber  (koordinator tutorjev študentov) – kontaktni podatki: kristjan.veber@student.um.si
 • Nika Dovečar
 • Monika Deželak
 • Tinkara Deželak
 • Katja Ovčar
 • Valentina Bažika
 • Sara Nikl
 • Žiga Seušek
 • Manca Stajnko
 • Nastja Tovornik
 • Kevin Bezjak
 • Katja Feguš
 • Lucija Pušenjak
 • Ivana Račič
 

Skupni e-mail študentov tutorjev: tutorji.pef@gmail.com.

KONTAKT

Koordinatorica tutorjev učiteljev:

izr. prof. dr. Polonca Šek

M polonca.sek@um.si
T (02) 22 93 675

Koordinator tutorjev študentov:

Kristjan Veber

M kristjan.veber@student.um.si