Melita Karažinec Žnider

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Referat za študentske in študijske zadeve
Delovno mesto: Samostojna strokovna delavka

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 863
E-mail: melita.karazinec@um.si
Kabinet: 0.29