Natalija Tacer

Kategorija: Nepedagoško osebje
Strokovna služba: Referat za študentske in študijske zadeve
Delovno mesto: Samostojna referentka

Kontakt

Telefon: +386 (0)2 22 93 868
E-mail: natalija.tacer@um.si
Kabinet: 0.29